1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
4953795

Besoekers aanlyn

Ons het 28 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Wie beheer ons land?

“There does exist … an international network whose aim is to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world … They brought into their financial network the … banking centers … to form all of these into a single financial system on an international scale which manipulated the quantity and flow of money so that they can control governments…”.
     Carol Quigley
     Tradegy and Hope

 

Die Suid-Afrikaanse Reserwebank word ingevolge Wet 90 van 1989 gereguleer. Die doel van die bank is om die waarde van die geldeenheid van Suid-Afrika te beskerm. Ingevolge daardie wet het hierdie bank omvangryke magte.

 Dit is die enigste instelling in Suid-Afrika wat banknote en munte mag druk. Dit reguleer die betaling-, verrekening en vereffeningstelsels, bepaal die repokoers, gaan lenings aan, koop en verkoop finansiële instrumente, vreemde valuta en edelmetale, open krediete en reik waarborge uit. In kort beheer hierdie bank die Suid-Afrikaanse ekonomie. Uiteraard beteken dit dat hierdie bank die vermoë het om te eniger tyd die Suid-Afrikaanse ekonomie in ‘n krisis te kan dompel met die besluite wat geneem word. Soos Carol Quigley dit stel poog elke sentrale bank in elke staat “to dominate its government” en “to influence co-operative politicians by subsequent rewards in the business world”.

 

Die Reserwebank word bestuur deur ‘n raad van veertien direkteure, sewe wat deur die staatspresident aangewys word en sewe deur die aandeelhouers. Maar wie hou die aandele in die bank? Die wet bepaal dat daar net twee miljoen aandele in die bank is van ‘n rand elk. En enige aandeelhouer mag (met sekere uitsonderings) net 10 000 aandele hou. Daar kan dus teoreties hoogstens 200 aandeelhouers wees. Maar wie is hierdie aandeelhouers. Die antwoord is: Dit is ‘n geheim en mag ingevolge artikel 33 van die betrokke wet nie geopenbaar word nie! Dink net aan die wins wat die bank (en sy aandeelhouers) elke jaar maak! Die besluite wat hierdie mense neem kan uiteraard vir hulle en hulle geesgenote enorme voordele inhou weens onder andere voorafkennis van die rimpel-effek wat besluite vir die Suid-Afrikaanse ekonomie inhou. Ek sal geld daarop verwed dat hierdie aandele deur baie ryk mense (waarvan meeste Sioniste is) gehou word. En hierdie geheime kliek het uitsluitlike magte om die ekonomie van hierdie land te beheer.

 

In die VSA was daar verskeie aanslae op die lewens van presidente gemaak. Elke keer was geld (en die beheer daaroor) die beweegrede. Op Andrew Jackson (1829 tot 1837) se lewe word ‘n onsuksesvolle aanslag deur ‘n “geestesversteurde” gemaak. Die rede? Hy breek die magte van hierdie geldmagte en vernietig die sentrale bank in die VSA. Op sy graf staan geskrywe: “I killed the bank”. Hy beskou dit as sy grootste diens tot die mensdom. Eers in 1913 sou die “Federal Reserve” (wat deur private aandeelhouers besit word!) tot stand kom toe Woodrow Wilson (wat deur die geldmagte afgepers en omgekoop is) dit magtig. Die Federale Reserwe se wins word op ongeveer 150 biljoen dollar per jaar gereken! Die Federale Reserwe word genoem “the most gigantic trust on earth… the invisible government of the monetary power” en “the greatest crime of the ages”.

 

Abraham Lincoln is in 1865 vermoor (deur ‘n “geestesversteurde” John Wilkes Booth) toe hy “Greenbacks” laat druk en die magte van die geldmagte wou breek. En John F Kennedy  teken vroeg in 1963 ‘n wet wat die VSA-regering magtig om geld te druk. Hy word in November 1963 vermoor en sy opvolger Lyndon Johnson herroep onmiddellik daardie wet. Dr HF Verwoerd word in opdrag van die geldmagte (deur ‘n “geestesversteurde”) vermoor toe hy in 1966 in Suid-Afrika dieselfde wou doen.

 

Gary Allen skryf in sy boek None Dare Call It Conspiracy dat die realiteit van sosialisme is dat ‘n klein groepie mense (“oligarchial clique at the top”), wat nie meer as drie persent van die bevolking uitmaak nie, die totale rykdom, produksie en lewens van ‘n land beheer. Wat dus verstaan moet word, is dat sosialisme nie ‘n program is waarvolgens alles eweredig gedeel word nie, maar ‘n metode is om die rykdom van ‘n land te beheer en te konsolideer in die hande van ‘n uitgesoekte elite. Dan sal mens ook verstaan waarom die oënskynlike paradoks dat die superrykes sosialisme en Kommunisme bevorder, geen paradoks is nie, maar die logiese en perfekte maatreël van hierdie elite is. Kommunisme is nie die beleid van die gepeupel nie, maar die beleid van die super-kapitalis vir die gepeupel! Die resep is baie eenvoudig: verarm die gepeupel sodat die elite ryker kan word.

 

Reeds in 1915 het Reginald McKenna, voormalige minister van finansies in Brittanje verklaar: “They who control the credit of a nation direct the policy of Governments and hold in the hollow of their hands the destiny of the people”. In 1997 het Gordon Brown, huidige eerste minister van Brittanje, aangekondig dat stappe gedoen gaan word om die Bank of England finaal van politieke beheer te bevry. Watter politieke beheer?

 

Die Suid-Afrikaanse Reserwebank beheer die geldvoorraad en die krediet van hierdie land. En die Oppenheimers en hulle trawante besit die minerale rykdomme. ‘n Honderd jaar gelede het die Rothschilds vir Milner en Rhodes opdrag gegee om Suid-Afrika vir hierdie geldmagte in te palm. Vandag is hulle weer in beheer, danksy die verraad van FW de Klerk. Ons land is onder die top produsente in die wêreld wat betref goud, platinum, chroom, vanadium, aluminium, titanium en mangaan. Ten opsigte van elf ander minerale is ons onder die top tien. Maar dit help en beteken vir die gewone burger niks want al hierdie minerale is in die hande van hierdie kliek wat ons land gestroop het en De Klerk ryklik vergoed het vir sy verraad.

 

Carol Quigley het die doelwitte van die sentrale banke soos volg verwoord: “Each central bank … sought to dominate its government by its ability to control treasury loans, to manipulate foreign exchanges, to influence the level of economic activity in the Country, and to influence cooperative politicians by subsequent political rewards in the business world”.  Gereeld moet ons hoor dat sentrale banke wêreldwyd tot die “redding” van hulle onderskeie state se ekonomieë gekom het deur geld daarin te pomp. Maar die vraag moet eintlik wees: Wie was verantwoordelik vir die aanvanklike krisis? En die waarheid is: Die kommersiële banke word gehelp uit hulle probleme (meeste waarvan deur hulle eie toedoen), dog individue word nie gehelp nie!

 

As ons kan vasstel wie die aandeelhouers van die Reserwebank is, sal ons weet wie hierdie kliek is wat ons land regeer, ons ekonomie vir hulle eie gewin plunder, ons lewens beheers en ons volk wil uitwis!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie