1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
5738893

Besoekers aanlyn

Ons het 42 gaste en een lid aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Media

MNR JANSEN EN MEV DE VRIES: "HIERDIE NAAM IS GEBASEER OP DIE BEKENDE SPROKIE"

zwaankleefmaaraan 001STIGTING SWAAN-KLEEF-MAAR-AAN: "ONS FOKUS OP EIE IDENTITEIT, VRYHEID EN  SOEWEREINITEIT".

 

We hebben een interessant vraaggesprek met twee van de oprichters van een gloednieuwe stichting die burgers bewust wil maken dat het zéér belangrijk is dat ze voor hun eigen rechten blijven opkomen en zich niet als makke schapen in een bepaalde richting hoek of hok moeten laten duwen.

 

"Mevrouw de Vries om met u te beginnen kunt u de lezers vertellen wanneer het idee postvatte om met deze stichting te beginnen?"

 

“Eigenlijk heeft het een hele lange voorgeschiedenis want ik had al  jaren via blogs, Facebook en fora contact met honderden mensen en altijd weer kwamen we dan als vanzelf terecht op de actuele politieke situatie, de Europese Unie en de Islam.  Ik ben al die tijd zelf heel actief bezig geweest om informatie met anderen te delen en andere mensen te overtuigen dat we er iets aan zouden moeten doen.”

“Het idee voor een stichting is echter ontstaan in Juni 2013 op Facebook toen, zoals zo dikwijls gebeurde talloze mensen steen en been klaagden over de gevolgen van de Islamisering, de Euro en de reeds genoemde Europese Unie. Bovendien was er een enorme ontevredenheid over de arrogantie, de onbetrouwbaarheid en de wanprestaties van de regeringspartners VVD en PvdA. De mensen vonden stuk voor stuk dat er iets moest gebeuren om te voorkomen dat de problemen nog ernstiger zouden worden.”(n.s die PvdA is die sosialiste en die VVD is die liberale)

“Opeens stelde Bert Jansen voor om elkaar op korte termijn persoonlijk te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen over mogelijkheden die we als burger hebben om er iets aan te doen. Ondanks het feit dat veel mensen dat een goed idee vonden, bleek dat niet iedereen tijd en geld had om naar een centraal punt in Nederland te reizen. Zo is het idee ontstaan om niet één maar twee ontmoetingen te organiseren; Op 6 juli voor mensen uit het Noorden- en op 7 juli voor mensen uit het Zuiden van Nederland.”

“Toen we elkaar ontmoetten bleek al gauw dat iedereen heel erg blij was dat er zoveel bereidheid was om met elkaar over oplossingen te praten. Omdat er zoveel ontevredenheid en frustraties waren, was het soms moeilijk om bij de les te blijven. Maar iedereen kwam aan het woord en gelukkig hadden we ook veel goede ideeën; die hebben we allemaal stuk voor stuk opgeschreven.”

 

"Hoe zijn de reacties van de mensen en ziet men ook de noodzaak van het Zwaan- Kleef- Maar- Aan initiatief?"

 

“We hadden foto´s gemaakt van onze ontmoetingen en deze met anderen op Facebook gedeeld. Omdat wij zelf zo enthousiast vertelden over onze gesprekken, hadden velen er spijt van dat ze tijdens dat weekend niet aanwezig konden zijn.”

“We hebben direct op het al genoemde sociaal netwerk een speciale pagina geopend en alle ervaringen met anderen uitgewisseld.  In rap tempo gingen onze ideeën als een lopend vuurtje rond over het internet. Onze plannen spraken vele mensen aan want we maakten duidelijk dat we niet een soort groep of organisatie wilden zijn maar gewoon een netwerk waar iedereen voor elkaar klaar staat. Een samenwerkingsverband dus van burgers dat met respect en gemeenschapszin, kennis en ervaringen met elkaar wilt delen en gezamenlijk dingen wilt organiseren.”

“Steeds meer mensen werden enthousiast en wilden deel uitmaken van die samenwerking. Iedereen vind ook dat er iets moet gebeuren en dat het zo niet langer meer kan. Te vaak worden onze Identiteit, Vrijheid en Soevereiniteit aangetast doordat Nederlandse regels, wetten, normen en waarden worden overtreden zonder dat daar tegen wordt opgetreden. Bovendien spelen politici vaak vieze spelletjes en staan ze van alles oogluikend toe alleen maar omdat ze bang zijn om van bepaalde groepen mensen, stemmen te verliezen.”

 

"Toen we de naam voor het eerst zagen dachten we meteen aan het bekende sprookje. Is de naam hierop gebaseerd?"

 

“Ja, de naam is er op gebaseerd. In feite vormen alle mensen die samenwerken een lange rij om iets leuks tot stand te brengen. Net zoals de prinses in het sprookje hard moest lachen, hopen we dat de burgers door ons initiatief ook weer een beetje meer zullen kunnen gaan lachen. De naam is zo maar ontstaan toen we met elkaar spraken over een Zwaan-Kleef-Aan-Effect dus riepen we al gauw eensgezind 'Zwaan- Kleef- Maar- Aan'!  We hopen ook dat er veel burgers zullen gaan aankleven.”

 

"Meneer Jansen we hebben begrepen dat u ook al jaren bezig bent via uw blogs mensen erop te wijzen hoe belangrijk het is om zich niet te laten ringeloren door de voorstanders van de regenboog natie. Kunt u dit wat nader duiden?"

 

"Dat klopt, ruim twee jaar geleden ben ik met de blog 'burgerjournalisten' gestart. De opzet was om via dit medium alle vaderlandslievende burgers zelf  nieuws hierop te laten plaatsen. Met name berichten over de grote problemen die in hun leefomgeving aanwezig zijn ten gevolge van islamisering, straatterrorisme, linkse politiek en  de EU.

De invloed van (extreem) linkse organisatie, politieke partijen en media heeft de mensen in het land veel schade toegebracht. Maar over die problemen wordt in de commerciële journalistiek niet of nauwelijks gesproken. Eerlijke en oprechte mensen zoals Pim Fortuyn en Geert Wilders zijn altijd onterecht beschuldigd van racisme, fascisme en discriminatie. En de burgers die op de Lijst Pim Fortuyn en de Partij voor de Vrijheid stemden zijn eveneens de dupe van deze aantijgingen .

Personen die bij de zogenaamde gevestigde media werken, noemen zichzelf objectieve journalisten, maar in feite proberen ze constant mensen te manipuleren en alles goed te praten wat er in het land mis is rond het multiculturalisme. De gewone man wordt telkens gediscrimineerd en hij wordt ook beschuldigd van discriminatie terwijl hij gewoon opkomt voor zijn recht op behoud van zijn identiteit, vrijheid en soevereiniteit. Door het multiculturalisme zijn er twee groepen Nederlanders ontstaan -en je mag dan ook gerust spreken van een tweedeling - diegenen die de wet willen naleven en diegenen die er zelf hele andere regels, wetten, normen en waarden op nahouden. Wij zeggen: positieve discriminatie is niet positief en politieke correctheid is niet correct". (n.s "Ons sê:  regstellende aksie is nie reg nie en politieke korrekheid is nie korrek nie")

 

"Wat zijn de vervolgstappen van uw stichting?"

 

" Zwaan- Kleef- Maar- Aan’ is thans nog een Stichting in oprichting. Wij willen een netwerk opbouwen waarbij iedere provincie tenminste zo´n 1000 deelnemers heeft. We gaan protesteren en procederen tegen personen, organisaties, politici en media die dingen accepteren of stimuleren die in strijd zijn met onze Nederlandse normen, waarden, regels en wetten.

Ook gaan we gewone burgers helpen die lijden onder de huidige politiek waarbij er niet naar hen wordt geluisterd. We willen de macht weer teruggeven aan de mensen en zorgen dat de democratie wordt nageleefd zoals deze bedoeld is. We zullen daarom politici, media en andere organisaties steunen die achter onze gezamenlijke doelstellingen staan".

 

"Dikwijls is het zo dat als men tegen de stroom in roeit er al snel allerlei termen door de lucht vliegen zoals  onverdraagzaam, xenofoob en racistisch en er met een beschuldigende vinger word gewezen naar diegenen die het lef hebben om op te komen voor de eigen identiteit. Is dit u ook overkomen?"

 

"Ja, onlangs nog. Een radicaal Marokkaans fractielid van de PvdA in Amersfoort had verschillende keren eerzame burgers beledigd en beschuldigd van fascisme en racisme. Ook had hij een politieagent die gewoon zijn functie uitoefende onterecht van discriminatie beschuldigd.”

Één van de burgers die deelneemt aan Zwaan -Kleef -Maar-Aan is een petitie gestart om hem uit zijn ambt te laten zetten. Toen de regionale krant daar achter kwam is mijn blog burgerjournalisten betiteld als een anti-Islamgroepering en werd ik door deze zogenaamde ‘objectieve journalist’ uitgemaakt voor rechtsextremist en radicaal".

 

"Mevrouw de Vries heeft een man als meneer Geert Wilders de leider van de Partij voor de Vrijheid al iets van zich laten horen dan wel steun betuigd. Per slot van rekening komt hij ook op voor de doelen die u nastreeft dus we kunnen ons voorstellen dat hij het initiatief vanuit de burgerij toejuicht?"

 

"Zowel de mensen die bij de Partij van de Vrijheid werken als meneer Wilders zijn bang dat ze door de linkse media opnieuw in een kwaad daglicht worden gezet als we op een of andere manier onderling contact zouden hebben. Maar wij weten dat veel politici van deze partij achter ons initiatief staan. Ook politici van andere gemeentelijke politieke partijen die door de linkse media voor populistisch en extreem-rechts worden uitgemaakt, steunen ons in ons initiatief.”

 

"Kunt u verder nog iets zeggen over de Stichting wat u van belang acht?"

 

"Ja, het gaat heel erg goed, er zijn heel veel deelnemers die een hoge opleiding hebben en bijzonder veel ervaring hebben in de totstandkoming van een dergelijk netwerk. We hebben in pakweg anderhalve maand al heel veel bereikt, maar we merken dat veel mensen nog steeds moeite hebben of bang zijn om ook daadwerkeljk de handen uit de mouwen te steken. In ons netwerk laten we geen mensen toe waarvan we het vermoeden hebben dat ze de wet niet zullen handhaven. Maar verder is iedereen welkom dus ik zou willen zeggen: “sluit jullie aan bij ‘Zwaan -Kleef- Maar- Aan’  want samen staan we sterk, voor volk en vaderland!”

 

"Meneer Jansen wilt u nog iets kwijt?"

 

“Ik wil u graag bedanken voor dit prettige interview, het komt niet vaak voor dat je gewoon oprecht je verhaal in de media kwijt kunt, want meestal worden je woorden verdraaid.” Als het aan ons ligt dan komt er een eind aan het multiculturalisme, de zogenaamde politieke ‘correctheid’ en de oneerlijke ‘positieve’ discriminatie waardoor onze culturele achtergrond volledig wordt verwoest.”

"Wij op onze beurt willen u en de uwen heel veel succes wensen met het loffelijke streven om de strijd aan te binden met al deze oneerlijke praktijken".

 

Kyk ook asb by:

 

http://zwaankleefmaaraan.wordpress.com/

 

http://www.youtube.com/watch?v=aiAmd5B0ZvQ

 

http://burgerjournalisten.wordpress.com/

 

 www.zwaankleefmaaraan.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie