Media

AS GOD INGRYP, WATTER MOONDHEID SAL DIT KAN KEER?

Die Tsunami n oomblik voor dit die eiland van Sumatra tref.

Die hoogte van die golf was ongeveer 32 meter. Die foto is in n digitale kamera gevind tydens die opruiming.