Media

KOERS IN DIE KRISIS

KOERS IN DIE KRISIS: SEPTEMBER 2011

Om werklik koers te hou in Suid-Afrika, is daar ’n paar sake wat ons ernstig en opnuut na moet kyk indien ons oogmerk vryheid is.

Die eerste saak is die feit dat in elke revolusie tot datum, daar van kriminele elemente in die samelewing gebruik gemaak word om ’n vlaag van terreur te ontketen, wat die goedkoopste en effektiefste metode is om ’n bevolking in bedwang te kry en daar te hou, in die kortste moontlike tyd.

Statistiek in dié verband kan verkry word op bladsy 139 van die boek, “Pawns in the Game” van William Guy Carr. Hierdie kriminele word as skoktroepe gebruik en dan self ook uitgewis nadat hulle hul doel gedien het.

 Die Kommunistiese benadering is daarop gerig om deur middel van selgroepe toegang te verkry tot tronke, gevangenisse en plekke van aanhouding waar hulle dan sleutelposisies bekom en beheer kan uitoefen oor die gevangenis.

Ongeag hulle kwalifikasies word lede in die polisie opgeneem en word die misdadiger beskerm, selfs teen sy slagoffer, indien dié daarin sou slaag om hom te oorrompel. Die slagoffer word aangekla terwyl die misdadiger niks oorkom nie. Wetgewing wat op die oog af regverdig voorkom word eensydig toegepas.  The police force and army shall be open to all on an equal basis and shall be the helpers and protectors of the people;

Dit sal met ons beter gaan as ons besef dat ons niks het in Suid-Afrika of daar buite wat ons beskerm nie.  Dat die befaamde “demokrasie” onafwendbaar op ’n sosialistiese staat afstuur en dat die Freedom Charter die eintlike grondwet is. Hence, the Charter is a significant document because it embodies the hopes and aspirations of the black people.

Wanneer ons om ons rondkyk en koerantopskrifte soos: ”Regslui, twee van polisie in arres. Hulle wou glo bakker se kompetisie elimineer” en “Asemtoets. Landros se kennis nie genoeg”. en “Polisielede se leefstyl ondersoek, teenkorrupsie-eenhede kom terug”  Hulle kom terug om korrupsie en bedrog in die polisiediens te ondersoek”.  Dit is dan dat ‘n mens opnuut besef dat daar ernstige leemtes in ons vyande se mondering is!

Dit is egter die smag na ‘n luukse lewenstyl wat nou maklik befonds kan word uit die belastingbetaler se sak, wat hulle ondergang bewerksteliig. Die massa swartes se lewenskwaliteit daal as gevolg van toenemende werkloosheid en verval van dienslewering, terwyl die totpstrukture wedywer,(tot die dood toe) vir hoogsbetaalde poste sonder enige inspanning van of verstand of energie.

Dit is nou in hierdie klimaat waarin die Afrikaner as ‘n volk, eendragtig deur lydelike verset, ongeëwenaarde paraatheid en ’n wil tot samehorigheid, selfbeskermings-eenhede moet vestig en in standhou omdat dit haalbaar is en veiligheid bied.

Wanneer die VVK se verkiesing in die sand lê, is dit die beste plek om te begin om weer eendragtigheid te verkry wat ons vyande nou al so lank deur verdeeldheid buite ons bereik hou.

 

Danie Varkevisser.