Media

IS DIE AFRIKANERVOLK PLANLOOS?

Die gemiddelde Afrikaner is baie ongeduldig met ons huidige situasie en beskuldig partye en organisasies dat hulle geen plan het vir vryheid nie. Hulle soek ‘n volledig-uitgewerkte plan, kompleet met die datum van vryheid en die grense van ons nuwe staat. En as jy nie dadelik ‘n plan kan voorhou nie, verloor hulle belangstelling. Daarom is daar groeperings en organisasies wat hulle voortdurend beywer om nuwe planne aan volksgenote op te dis. Planne wat elke keer tot niks kom nie. Vir hulle is die vryheidstryd klaarblyklik ‘n spel wat afhang van die steun en emosie wat gemonster kan word rondom kits planne.

Daar is ook diegene wat nie enige “plan” sien nie en nie meer in ‘n “plan” glo nie. Hulle stel dat dit ‘n hopelose situasie is. Hulle emigreer land-uit of “maak maar die beste van ‘n slegte saak” – dis nou om voort te ploeter te midde van ‘n verslegtende situasie. Daar is volgens hulle niks meer aan die saak te doen nie. Die posisie is volgens hulle “onomkeerbaar”.

 

Ons volk het ‘n breinspoeling proses ondergaan deur volgehoue en meedoënlose propaganda van die geldmagte se media. Derduisende Afrikaners is daardeur besoedel. Hulle is eers gekondisioneer (saggemaak) ten einde hulle denke te beheer. Daarna is hulle geïndoktrineer (oorreed) ten einde hulle tot nuwe dade te beweeg. As nuwe burgers van die samelewing veg talle Afrikaners nou saam met die liberaliste (ja, die DA!) teen nasionaal-gesinde volksgenote - sommige selfs sonder dat hulle dit besef.

 

Baie mense is reeds moedeloos of bang gepraat. Hulle vertroue in die Afrikaner (en sy reg om te regeer in hierdie land) is geknak. Hulle wil ontsnap - na die buiteland, of na die hersenskim van ’n dorre afgeleë piepklein tuisland (volkstaat). Of hulle loop met die kop in ‘n gat rond soos ‘n volstruis deur hulle geheel en al te onttrek aan die politiek, want “die politiek het misluk”. ‘n Magtelose defaitisme het oor hulle neergedaal.

 

Dit laat baie vrae ontstaan: Is daar uitkoms? En as daar is, hoe? Ten einde hierop te antwoord moet ons situasie eers van nader beskou word.

 

Wat is die realiteite?

 

Afrikaners moet die realiteite in hierdie land onder oë sien. Die eerste realiteit is dat die Afrikaner nie sy vryheid binne die huidige bestel sal kry nie. Die bestel met sy Afrikaner-vreemde grondwet is nie geskryf vir ons volk nie; dit is nie geskryf vir Christene nie en ook nie vir Blankes nie. Dit is volksvyandig, rasvyandig en Christen-vyandig.

 

Daarbenewens is dit opgestel om aan die hordes; die massas, die onwettige immigrante, die barbare, diegene wat onbeheersd kan voortplant, die ongeletterdes, die ateïste - om aan hulle stemreg te gee. Ja, hulle moet die septer swaai. Die slagspreuk is: Almal is gelyk; dit maak nou nie saak hoe minderwaardig jy regtig is wat betref jou opvoedingsvlak nie, hoe onontwikkel jou brein is nie, hoe skeefgetrek jou persepsie oor wat reg en verkeerd is nie. En as al hierdie gelykes gaan stem het, dan sal dié wat meer is vir die wat minder is presies vertel hoe gelyk elkeen nou regtig is. Dit word dan vryheid gedoop - vry om te moor, te roof, te verkrag, te belaster.

 

Die uiteinde is dat sommige meer gelyk is as ander – presies die teenoorgestelde van wat die Grondwet verkondig!. Want gou besef hierdie “edele barbare” dat hulle slegs gelyk met die Blankes sal wees as Blankes ongelyk behandel word. Maar omdat dit ‘n proses is wat nie in ‘n duisend jaar bereik kan word nie, word die “proses van gelykmaking” versnel en verhewig!

 

Baie sal dit moontlik ontken, maar dit is Suid-Afrika vandag. Ons word regeer deur die massamens wat glo dat hy die staat is. Soos Ortega Y Gasset waarsku in sy boek The Revolt of the Masses, is hierdie hordes, wat die skeppende minderheid onderdruk, die beskawing se grootste bedreiging vandag. Onder die dekmantel van vryheid word die Afrikaner belaster, onderdruk of die swye opgelê.

 

Die aanloklikheid van salarisse, die glans van die openbare oog en suiwere opportunisme dwing mense egter om te alle koste te redeneer dat hulle “veg” vir vryheid, ja selfs ‘n volkstaat – of dit nou binne of buite die bestel is. Dan word ure lank gedebatteer oor kaf totdat hulle uiteindelik ook praat van “multiracial democracies” (soos die Vryheidsfront) of mede-Afrikaners van “rassisme” beskuldig (soos die AEB van Cassie Aucamp gedoen het), of word Afrikaners wat hulle “volkstaatplan” teenstaan, nie as regdenkend of “vryheidsgesind” beskou nie (soos Radio Pretoria en die VVK-aanhangers doen).

 

Hoe moet die politiek dan gevoer word om ons vryheid te herwin?

 

Kom ons kyk vir ‘n oomblik na die volkstaat-opsie. Met alles wat oor jare gedoen is – Orania, die Volkstaatraad, die VF+, die VVK – ontstaan die een enkele vraag: Waarom slaag dit nie? Eenvoudig omdat mense nie daarin glo nie! In die eerste plek is dit ‘n wegvlug-benadering. Dit propageer aan Afrikaners: Gaan soek ‘n plek wat niemand wil hê nie. (Vraag: Waarom sal Afrikaners dit dan wil hê?). Tweedens is dit ‘n weggee-benadering. Hulle sê vir die ANC: Vat hierdie land, ons erken julle reg op Suid-Afrika. Derdens is dit ‘n kruip-benadering. Dit vra dan: Gee ons net ‘n stukkie terug. Dit is ook ‘n onrealistiese benadering omdat van mense verwag word om na ‘n stuk land te trek, terwyl hulle dan nog “kaart en transport” van ‘n pragtige Bosveld-plaas het en moet geld maak om te oorleef. Die skrif is mos nog nie aan die muur nie.

 

Dit is ook ‘n futiele benadering. Dit gryp nie die verbeelding aan nie want dit trek ‘n streep deur die Afrikaner se historiese reg op Suid-Afrika. Daarbenewens weet waarskynlik die meeste mense (alhoewel hulle dit nie sal sê nie) dat ‘n volkstaat in ‘n “Zimbabwe-toestand” sal ontstaan, en nie in vreedsame toestande nie. Ja, as die revolusie van Max du Preez uitgebreek het.

 

Volkstate gebeur nie met die kies van ‘n raad of die opstel van ‘n kaart nie. ‘n Bloedige stryd (wat heel moontlik die voer van ‘n oorlog gaan behels) om sesessie (afskeiding) sal ‘n volkstaat tot stand bring; niks anders nie. Daarvoor sien mense nie op hierdie stadium kans nie. Intussen hoop baie mense op ‘n wonderwerk.

 

Die opportuniste weet goed dat hulle volkstaat-planne onuitvoerbaar is maar huiwer nie om met die een slenter na die ander vorendag te kom nie. Solank dit maar net goed op die oor val. Hulle het elke dag klaarblyklik ‘n nuut uitgewerkte plan. En as die planne nie werk nie, of opraak, dan verdwyn hulle van die toneel af. Hulle “offer” hulleself vir “eenheid”. Die eertydse “wenparty”, die KP (met al sy vertakkings), is daarvan die beste voorbeeld. Hierdie party en sy eertydse leiers het al hulle geloofwaardigheid verloor. Geen wonder dat hulle nie meer êrens figureer nie.

 

Die realiteit is dat ons ons vryheid deur verset gaan kry. Verset wat enigiets kan behels wat die stryd gaan vra. Vandag is dit protes. More dalk oorlog. Wie dit nie wil glo nie, leef in ‘n gekkeparadys.

 

Selfondersoek

 

As hierdie land ons land is en deur middel van al die volkeregtelike wyses van grondverkryging bekom is, deur sweet en trane en bloed verkry is, die land van ons vaders is, duurgekoopte erfgoed is - wat het dan van ons patriotisme geword?

 

En as verset dan nodig is teen enigeen wat ons die reg op ons land ontsê, wat ons wil bangpraat, wat wil wegvlug; wat ons belaster om te wil glo dat ons geen reg meer hier het nie, wat ons wil verbaster; wat ‘n streep deur ons geskiedenis wil trek; waarom dan huiwer om jou verset te toon? Wat het van nasionalisme geword?

 

En as ons nog van ‘n roeping praat, waar is die geloof en die moed om daardie roeping uit te leef? Waar is die vaste vertroue dat dit bestem is dat ons as volk afsonderlik moet voortleef? Ja, waar is ons volk se geloof in die reg van ons saak?

 

Die pad vorentoe

 

Terwyl sommige rondspeel met die volkstaatgedagte en of  “volkspolitiek” eerder as partypolitiek bedryf moet word, moet dit besef word: Dit kan alleen bekostig word omdat daar gelowige patriotiese nasionaliste is wat kern van Afrikaner-wees verteenwoordig. En solank daardie laer bestaan kan daar nog buite die laer rondgespeel word.

 

Om te praat van planne waar dit oor ‘n volk se toekoms gaan, is gevaarlik. Om te dink dat ‘n plan soos ‘n produk van ‘n rak afgehaal kan word net om dit more weer in te ruil vir ‘n ander een, is kortsigtig. Afrikaners sal in beweging gebring word deur verset, niks anders nie! Afrikaners sal verenig word rondom die wekroep: Hierdie land is ons land. Ons berus nie in hierdie bedrogvolle situasie nie. Dit verteenwoordig geen plan nie, dit verteenwoordig die hele essensie van Afrikanerwees!

 

Te midde van alles wat gesê is, sal daar steeds mense wees wat soek na ‘n plan. Dit laat mens onwillekeurig dink aan die situasie waarin die Boere verkeer het tydens die Anglo Boereoorlog. Generaal Christiaan de Wet het geen plan gehad om die Boere se vryheid te herstel nie, ook nie president MT Steyn nie. Dalk was hulle ook deur twyfelaars en vyande as onrealisties, planloos en selfs as kranksinnige idiote bestempel. Tog word hierdie twee Boerehelde vandag vereer vir hulle stryd. Waarom? Hulle het vasgehou aan ‘n (groeter) ideaal (as die tweede prys van ‘n volkstaat) en het nie met slenters en tierlantyntjies vorendag gekom nie.

 

Voor ons enigsins oor aksies, planne, taktiek en strategie praat, moet ons eers net dít vir mekaar sê: Ons plan is tog om ons land te herower. As ons nie eers bereid is om dít vir mekaar te sê nie, is ons nie eerlik in hierdie stryd nie. Dan sal geen plan ons volk van ondergang red nie.