Media

VLAAMS BELANG BLY DIE AFRIKANERS ONDERSTEUN

MNR. VAN GRIEKEN: "EK IS OORTUIG DAT ONS ONS KIESERS SAL TERUGWEN". 
tom van grieken kanddaart voorzitter

 

Geagte leser. Ons het 'n insiggewende vraaggesprek met die sedert 2014 nuwe voorsitter van Vlaams Belang mnr. Tom van Grieken. Dalk sal u hom nog kan herinner van die anti halaal aksie, toe Vlaamse kinders gedwing is Moslemse ete te eet en hy geprotesteer het teen hierdie indoktrinasie.

"Meneer van Grieken om maar met de actualiteit te beginnen. De Belgische regering neemt vergaande maatregelen om kwaadwillende moslims achter slot en grendel te zetten. Toen echter Vlaams Blok en later Vlaams Belang veel minder ingrijpende maatregelen voorstelde werden deze weggehoond als zijnde xenofoob en islamofoob en wat niet al. Denkt u dat we hier kunnen spreken van het bekende meten met twee maten?"

 

"Om te beginnen wil ik graag aangeven dat het niet het geval is dat de maatregelen die het Vlaams Belang voorstelde, minder ingrijpend waren. Er zijn, wat betreft de aangekondigde maatregelen, bijzonder veel overlappingen met hetgeen mijn partij in het verleden verkondigde. Waar ik u wel in volg is het feit dat men met twee maten en gewichten meette. Het was inderdaad zo dat onze partij racisme werd verweten, indien wij als enigen wezen op zeer merkbare samenlevingsproblemen met vreemdelingen in onder meer Molenbeek. Intussen negeerden de traditionele partijen de problematiek. Vandaag zien we het resultaat van dat jarenlang wegkijken".

"Is er al bekend gemaakt wat de regering concreet wil bereiken om de zogenoemde Syriëgangers te ontmoedigen om af te reizen?"

tom van grieken met vlaams belang op achtergrond"Onlangs kondigde de regering aan om Syriëstrijders harder aan te pakken. Eerder dit jaar zou men dat echter ook doen, en toen kwamen we van een koude kermis thuis. Het toenmalige zogeheten ‘actieplan radicalisering’ was echter niet meer dan een doekje voor het bloeden. Men zette toen vooral in op preventie en op de versterking van de zogenaamde ‘Vlaamse islam’ die in werkelijkheid een fata morgana is. Het Vlaams Belang eiste toen al en grondige doorlichting van de in Vlaanderen actieve moskeeën, islamitische organisaties, islamleerkrachten en imams, een meldingsplicht voor overheids- en onderwijzend personeel dat getuige is van verdachte gedragingen en extremistische uitspraken, een subsidiestop voor moskeeën en islamitische organisaties, een verbod op buitenlandse financiering van moskeeën en moslimorganisaties en dies meer. Ook wezen wij er toen al op om teruggekeerde Syriëstrijders op te sluiten. Enkele maanden geleden vond Liesbeth Homans (N-VA) zelfs dat ex-Syriëstrijders hun verhaal voor klassen in onze scholen mochten komen doen! Het is jammer dat eerst doden moeten vallen, alvorens de traditionele partijen hun fouten inzien. Hopelijk blijft het niet bij aankondigingspolitiek. Anderzijds blijft men echter wel dwepen met de opengrenzenpolitiek, terwijl algemeen geweten is dat dit net de reden is dat vele terroristen Europa zo eenvoudig binnen geraken…".


"Pronken degenen die met deze voorstellen komen nu met andermans veren?"

 

"Ik ben vooral blij dat men eindelijk naar het Vlaams Belang lijkt te beginnen luisteren, al moeten daar blijkbaar eerst een aantal slachtoffers voor vallen".

"Iets van een andere orde. Bij de voorgaande verkiezingen hebben velen gemeend om op de N-VA te moeten stemmen. Wat zou de beweegreden zijn geweest van die stemmers?"

"De N-VA heeft vele kiezers aangetrokken door een dubbel spel te spelen. Enerzijds waren ze voor een onafhankelijk Vlaanderen, anderzijds mocht dat voor hen wel even wachten. Enerzijds waren ze voor een strenger migratiebeleid, anderzijds vonden ze immigratie een positieve zaak. En de lijst gaat verder. Vele kiezers hebben zich laten vangen door de straffe retoriek, maar blijven nu in de kou staan. We zijn geen stap dichter bij een onafhankelijk Vlaanderen en ook van een strenger migratiebeleid is geen sprake".

"Zouden ze weer terugkeren en de N-VA de rug toekeren nu ze zien dat hun stem een verloren stem is geweest?"

"Ik ben gelukkig geen helderziende en doe daar dan ook geen uitspraken over. Wat ik wel weet, is dat Vlaams Belang de enige partij is die zowel vóór als na de verkiezingen hetzelfde blijft zeggen. Ik ben er van overtuigd dat vele Vlamingen dat nou ook wel inzien".


"Dachten ze op deze wijze wellicht het beruchte cordon te kunnen omzeilen?"

"Ook wat betreft het cordon sanitaire speelt de N-VA een dubbelspel: ze beweren er tegen te zijn, maar in de praktijk is er geen enkele partij die het hoger in het vaandel lijkt te dragen".

"Hoe denkt u deze kiezers weer terug te kunnen winnen?"

 

"Ik ben er van overtuigd dat mensen standvastigheid waarderen. Vandaag moeten zij ook vaststellen dat Vlaams Belang de enige partij is die altijd standvastig is gebleven. Wij moeten ons discours niet aanpassen, want de feiten geven ons dagelijks gelijk. Helaas soms met dramatische gevolgen".

 

"Misschien kunt u iets vertellen over uw werk als voorzitter. Wat doet u allemaal?"

"Veel vergaderen, vooral. Maar eigenlijk is dat maar bijkomstig. Het liefst kom ik onder de mensen om te luisteren naar hun problemen. Dan kan mijn partij voorstellen lanceren die op hun maat gesneden zijn. Want dat is de essentie van het Vlaams Belang: wij zijn de stem van het volk, niet van de Wetstraat".

 

"Hoe staat het Vlaams Belang tegenover het zogenaamde 'nieuwe' Zuid-Afrika"?

"Het nieuwe Zuid-Afrika ontstond vanaf 1994. Of men het nu wilde of niet, het was een onomkeerbaar proces. Het stond echter toen al in de sterren geschreven dat het ANC haar beloften tot betere huisvesting voor de gekleurde bevolking, het bannen van de armoede en de oplossing van de grote werkloosheid niet zou kunnen realiseren. Na 21 jaar zijn er nog altijd gigantische townships in een aantal steden, waar nog geen oplossingen voor de problemen in zicht zijn. Denken we maar aan Khayelitsha op de Kaapse Vlakte bij Kaapstad , waar zo’n 400.000 mensen wonen en de werkloosheid op ruim 70% geschat wordt. Ook Mitchells Plain, daar niet veraf, met zo’n 300 000 inwoners, wordt gekenmerkt door schrijnende armoede en criminaliteit. Reis daarnaast ook maar eens door de provincie  ‘Oos-Kaap’ en je zal merken dat het ANC nog veel werk voor de boeg heeft. Dorpen en kleine stadjes raken er in verval en de troosteloosheid is er overal aanwezig. Terwijl de ANC-machthebbers zich verrijken en van het ene corruptieschandaal in het andere belanden, blijven de grote problemen onopgelost. Ook de economische geloofwaardigheid staat in de westerse, geïndustrialiseerde wereld sterk onder druk. Het verlies aan koopkracht in het land, maar ook de positie van hun munt – de Rand – verzwakt in tegenover de andere landen. De sociaaleconomische situatie blijft zorgwekkend".

"De veel geroemde ‘regenboognatie’.is die er voor iedereen of sluit deze juist personen buiten en zou ze dus als racistisch en discriminerend beschouwd kunnen worden"?

"Niemand wordt uit het land gezet, zoals bijvoorbeeld de blanken in Zimbabwe maar het ANC is behept om vooral de Afrikaners en de Engelssprekende ‘wittes’ via zogenaamde ‘maatschappelijke transformatieplannen’ en ‘quota’ achteruit te stellen om op hun plek zwarte of bruine mensen in dienst te nemen in overheidsfuncties, gaande van politie tot ambtenarij en onderwijs. En zelfs in de sport! Tegen 2019 moet het nationale rugbyteam ‘De Springbokke’ samengesteld zijn op basis van kleuren-quota… Kwaliteit is niet langer de norm, wel… de huidskleur. En laat dat nu net datgene zijn wat Mandela uit de wereld wilde helpen! Vandaag zijn er 114 wetten in Zuid-Afrika waarin huidskleur-gerelateerde voorwaarden bepaald zijn. Het lijkt wel een omgekeerde apartheid! Naar schatting zo’n 800 000 blanken hebben dan ook zonder zicht op een toekomst voor hun kinderen het land verlaten richting USA, Nieuw-Zeeland en Australië. Het verbaast dan ook niet dat in tal van steden aldaar, bijvoorbeeld Perth, veel mensen Afrikaans spreken in de omgang met elkaar".

"Hoe moet het dan volgens u verder met de Afrikaners in Zuid-Afrika"?

"Het Vlaams Belang heeft altijd de culturele band tussen onze taalgenoten – ook al zijn er verschillen tussen het Nederlands en het Afrikaans – heel belangrijk gevonden. Wij vinden dan ook dat zij thuis moeten kunnen zijn in het nieuwe Zuid-Afrika. We mogen immers niet vergeten dat zij in de vorige eeuw met hun werkkracht en hun geld het land mee hebben opgebouwd tot een modern westers en rijk land. Het is dus ook hun land. We hopen dat ze zich goed blijven organiseren om hun taal en cultuur te handhaven, want die komt erg onder druk te staan door een toenemende verengelsing. Uitgerekend de taal van het land – Groot-Brittannië - dat als geen ander een koloniale greep heeft gehad op Zuid-Afrika".

"Hoe zouden ze dat kunnen verwezenlijken".

"De Afrikaners zijn altijd vindingrijk geweest, maar ook goed georganiseerd. Vandaag hebben zijn nog altijd sterke belangenverenigingen zoals de vakbond Solidariteit, landbouworganisaties, culturele verenigingen en een politieke partij die vertegenwoordigd is in het parlement. Door hun invloed te laten gelden en hun kwaliteiten blijvend te tonen, moeten zij in staat zijn als cultuurgemeenschap te overleven. Ondanks gigantische druk en na een moeilijke strijd zijn zij er uiteindelijk recent toch in geslaagd om op twee universiteiten het Afrikaans als mede-voertaal  en academische taal (naast het Engels) te handhaven. Op een heel ander vlak nemen zij ook zelf initiatief en bouwen zij aan dorpen  voor Afrikaners – Orania en Kleinfontein - waarin zij geheel voor zichzelf kunnen zorgen teneinde hun taal en cultuur te kunnen behouden. Het zijn open dorpen die zich op basis van de mogelijkheden die de nieuwe grondwet (artikel 235) biedt, volledig zelfstandig willen ontwikkelen. Zo’n initiatieven moeten kansen krijgen. De ambitie van Orania om uit te groeien tot een volwaardige Afrikanerstad, is dan ook een boeiende en te verantwoorden uitdaging".

"Heeft het Afrikaans als taal volgens u ‘bondgenoten'?"

"Ja, natuurlijk, wij als Vlamingen, maar ook de Nederlanders. Dezen willen maar al te graag het Afrikaans binnen de Taalunie erkend zien alleen wil de ANC-regering daar niet echt in mee, precies omdat ze het Afrikaans willen beperken in eigen land… Zelfs al is het Afrikaans een van de elf officiële talen in Zuid-Afrika. Het ANC hanteert altijd al een politieke agenda…Daarnaast is het Afrikaans ook de ‘lingua franca’ in Namibië, ook al is het Engels er de officiële taal.Tenslotte mogen we niet vergeten dat een bijzonder groot deel van de kleurlingenbevolking, de ‘bruine mensen’, vanuit historische redenen het Afrikaans ook als moedertaal heeft. Hier ligt een bijkomende troef om het Afrikaans te doen overleven. Dat vindt bijvoorbeeld ook de bekende Afrikaner-activist en zanger Steve Hofmeyr, met wie wij een zeer goed contact onderhouden".

 "Meneer van Grieken we danken u vriendelijk voor dit vraaggesprek en wensen u veel heil en zegen op uw werk".

"Ik wens de Afrikaner Volksparty idem dito en dank u eveneens hartelijk".