1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
5522354

Besoekers aanlyn

Ons het 66 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Media

DIS BAIE BELANGRIK DAT ONS JESUS BLY DIEN!!

Vooral in deze tijd waar er allerlei wind van leer is waar de apostel Paulus reeds eeuwen geleden voor waarschuwde in Efeziërs 4:14, en die evenwel niets uitstaande heeft met het Woord van God is het heel belangrijk dat we als Christenen ons niet laten ringeloren maar Jezus blijven dienen. Met de Bijbel kán eenvoudigweg niet gemarchandeerd worden en predikers van allerlei slag die denken een aanslag op dit Boek denken te kunnen plegen moeten wij als Christenen links laten liggen. Of deze  'dominees'  nu elke Zondag voorgaan in de diensten en/of erg vriendelijk en sympathiek overkomen, we dienen hier verre van te blijven. Pas ook op uw tellen als zo'n 'prediker'  op een gegeven moment oppert om samen met bijvoorbeeld moslims af en toe diensten te willen gaan houden omdat volgens zo'n predikant  "we immers allemaal in dezelfde God geloven". Geloof niet in deze leugens want onze Heere God heeft niets met een of andere afgod zoals deze allah van doen. Iemand die zoiets voorstelt is al een voorstander van één universele godsdienst waarin het Evangelie van Jezus Christus niets meer voorstelt. Vergelijk het met het 'nieuwe'  officiële Zuid Afrikaanse Volkslied waar in de tweede helft nog heel even ,als u goed luistert een couplet uit Die Stem weerklinkt.

De rest is onverstaanbaar en de 'Nkosi' die in het lied opduikt heeft geen enkele overeenkomst met de Heere die wij belijden. Op deze wijze willen de vele dwaalleraars die een vals Evangelie verkondigen, ook proberen Gods kinderen in hun bedrieglijke netten te vangen. Neem gerust de proef op de som in uw gemeente of kerk en als u merkt dat het Woord van God niet meer centraal staat of dat de Bijbel anders word uitgelegd spreek dan de persoon er op aan. Wij hebben de plicht als Christenen mensen (ook al zijn dit voorgangers) die op de verkeerde weg zijn te vermanen. Ook boeken naast de Bijbel die geen enkele toegevoegde waarde hebben zijn een aanwijzing dat een dominee van de Weg is afgedwaald. Als de namen van God of Here vervangen worden door bijvoorbeeld  'de Bron'  en  'het Licht' moeten ook de alarmbellen gaan rinkelen. Een dominee die zegt uit vrouwvriendelijk oogpunt de Here in plaats van Hij  'zij'  te gaan noemen zodat de dames in kwestie zich niet (meer) achtergesteld hoeven voelen, is ook niet zuiver op de graat maar kan zo in de leer bij 'herders' die menen met een klein vleugje moderniteit een kerk of gemeente weer wat groei te laten doormaken. We moeten echter niet denken dat dit geestelijke groei is. Integendeel!

Buiten deze  'predikanten' zijn er ook van oorsprong christelijke politieke partijen die ook al lang hun christelijke beginsels hebben afgeschud en die ook het nieuwe tijdsdenken vervangen hebben voor hun vroegere basisprincipes. Het spreekt vanzelf dat u als kiezer zich terdege moet  realiseren dat een stem op zo'n partij een verloren stem is en dat deze alleen maar dient om tot de reeds genoemde wereldgodsdienst te komen.Zulke 'christelijke' partijen kunnen we o.a vinden in Duitsland (CDU), Zwitserland (CVP), Vlaanderen (CD&V) en Nederland (CDA)

Eigenlijk kunnen we zo'n wereldomvattende religie het best omschrijven als een soort reli-supermarkt waar iedereen wel iets van zijn of haar gading vind. Volgens de bedenkers van zo'n gedrocht (ik zeg het maar zoals het is want meer als iets monsterachtig is het niet) , is dit namelijk de gedachte achter dit godsdienstige model. We zouden dit ook met gemak kunnen vergelijken met een grote kookketel waar allerlei religieuze elementen de basis vormen voor een ratjetoe. Eens kijken wat er zoal in zo'n ketel zou kunnen volgens de voorstanders van deze mix: Natuurlijk allereerst het kruis van de Here Jezus. Uiteraard is dit wel ontdaan van het geweldige heilsfeit dat Hij als Zoon van God in de vorm van een mens naar de aarde kwam om uiteindelijk voor ons aan dat zelfde kruis te sterven zodat wij door Zijn vergoten bloed voor eeuwig gered zouden worden. Dan volgt de koran die listig gemengd is met de Bijbel die op zijn beurt weer gekoppeld is aan de Belharbelijdenis en de esoterische roman De Da Vinci Code, waarna het geheel word opgevuld en afgewerkt met wat rozenkransen, hosties, Kerststalletjes, Adventkalenders, een wijwatervat, enige new ages schilderijtjes ,een biechtstoel en wat Russische en Griekse iconen alsmede boeddhistische beelden en wat gebedskleedjes en holistische stillevens en wat mooie geluidsopnamen van 'bisschop' Desmond Tutu die een paar keer 'halleluja' roept om het geheel stijlvol af te maken. De bereiders van dit alles zullen zich naar onze mening ook kunnen veroorloven om wat gezangenbundels en liedboeken en wat verhalen uit de Volksreligie (dws legendes, sages) gereed te houden indien ze toch van mening zijn dat er toch nog iets mocht ontbreken. En iets vrolijks als een Kerstengeltje zou ook nog toegevoegd kunnen worden want dat heeft voor de nieuwe  'gelovige' toch zoiets vertrouwds.

Beste lezers u ziet dat de dwaalleraars er niet voor terug deinzen de onwetenden een allegaartje voor te schotelen van nostalgie, déjà vu, leugens en bedrog en dit willen presenteren als een religie van vrede. Zij gaan namelijk van het standpunt uit dat alle conflicten op godsdienstgebied altijd zijn veroorzaakt door verschillen van mening van gelovigen en door deze wereldreligie zal dit dan voorgoed tot het verleden behoren. Het zal altijd vrede zijn en blijven.
Wat lijkt dit een fijne gedachte maar wat is dit tegelijkertijd een volslagen utopie. We zullen u ook uitleggen waarom dit nooit zal gaan werken. Ten eerste is de islam erop uit (zoals ze al eeuwen doet) om de wereld te  'winnen' voor de maangod allah niet goedschiks dan maar kwaadschiks. Het is een kwaadaardige en duivelse ideologie.

Vreemde zaken die buiten de Bijbel een prominente plek hebben gekregen zoals de Belhar belijdenis en waarschijnlijk al belangrijker worden geacht als de Nederlandse geloofsbelijdenis,  zijn bedenksels die door de duivel zijn ingefluisterd. Eigenlijk heeft zo'n belijdenis alleen als functie om de kerk van binnen uit aan te vallen waarna deze beroofd word van haar belangrijkste kernwaarden.

We kunnen wel alle ingrediënten uit de wereldreligie mix gaan benoemen maar dat zou heel lang gaan duren.
Onthoud alleen dit. De tegenstander van God weet dat hij nog maar weinig tijd heeft en zal er daarom alles aan zal doen om nog zoveel mensen mee te slepen. Hij maakt hiervoor dankbaar gebruik van dominees en voorgangers die aanzien en vertrouwen genieten maar die hun gemeente of kerk alleen maar steeds verder van het Woord van God afbrengen. Wees daarom alert en neem niet alles voetstoots aan. Bemerk elke verandering hoe miniem ook, tijdig op zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Mocht uw predikant zich toch (gaan) bezondigen aan dat nieuwe tijdsdenken licht dan andere gemeenteleden in en  zoek een gemeente waar het Woord van God word verkondigd zonder allerlei bijkomende franjes en tierlantijntjes.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie