Media

SELSTANDIGE NAASBESTAAN

Die oorheersende uitspraak van die Afrikaner en veral die jeug is dat die radikale beleid van die ANC Suid-Afrika gefaal het.  Die ontnugtering is groot oor die verloop van sake die afgelope 30 jaar.  Onder die dekmantel van “demokrasie” word die werklikheid van absolutisme versteek.  Dit het ’n ANC geloof geword dat die welvaart van Suid-Afrika afhang van die effektiewe toepassing van ’n anti-Afrikaner grondwet.  Die politieke mag van die Afrikaner is effektief gesteriliseer met ’n kiesstelsel wat die Afrikaner nie eers teoreties kan wen nie.

 

Die Witman sit nou ontmagtig en toekyk hoe sy land se rykdom geplunder word.  Die bevrediging van swartes se ekonomiese behoeftes het alles oorheersend geword sonder dat daar enige prestasie van hulle kant gelewer word. Vandaar die beleidsrigtings soos kwota stelsels in die werksplek, nasionalisering, swart ekonomiese bemagtiging, transformasie, anti-blanke aksie ens. ens.  In alle gevalle word negatiewe resultate gelewer soos gedemonstreer word in bankrotskappe, gepaardgaande werkloosheid, disfunksionele munisipaliteite, onderwys resultate, polisiëring en oor die hele spektrum van regering.  Die lys is te lank om op te noem.  Denkbeeldige aangeleenthede soos apartheid van die verlede moet die skuld dra vir regering slegtigheid.  Hoe meer die regering vasval in onvermoë, hoe meer word geskel op die Afrikaner.  Skiet die boer het ’n geldende universele wekroep geword in die ANC.

Afrikaners wat hul lewens liefhet en besorg is oor sy nageslag sal verantwoordelikheid moet neem om sake te beredder.  Selfregering is die sleutel tot nasionale redding.  Om oor die euwel van swart oorheersing te kla, sal nie die onreg verdryf nie.  Mobilisasie is nodig en die stryd-idioom behoort te wees- Ons volk, Ons taal, Ons land – Ons eie regering!  Dit is die enigste basis waarop reg kan geskiet vir almal.

Die eerste verpligting van ’n politieke denker is om die menslike aard ter verstaan. Sy identiteit is ’n Godgegewe en daarom het hy ’n ingebore afsku om ’n potensiële pion te word van ’n “vreemde” volk of algemene kollektiwiteit.  Die tirannie van die gepeupel wat opereer onder die vaandel van gelykheids dwang tas die mens se waardigheid en individualiteit aan.  Politiek moet dus bedryf word met die grootste mate van vryheid vir die indiwidu wat verenigbaar is met die handhawing van sosiale orde.  ’n Veelrassige bedeling met teenstrydighede van beskawing en standaarde is dus ’n teelaarde vir konflik.  Saambestaan ontaard in onderdrukking van een groep oor die ander.  Die enigste logiese en werkbare benadering wat kan slaag is selfstandige naasbestaan.