1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6512920

Besoekers aanlyn

Ons het 21 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Media

AS DAAR DAN NIKS IS WAARVOOR JY BEREID IS OM TE STERF NIE.....

Wat is dan belangrik genoeg om voor te lewe?  As Christengelowiges nie soos die martelare van ouds, bereid is om dit waarin hulle glo met hulle lewe te beskerm teen die aanslag, veral vanuit die kerk op die kerk, wat ooglopend daarop gerig is om die Christendom te vernietig nie, waarvoor lewe ons dan?

As die kosbare geskenke van kinders wat ons uit God se hand ontvang het nie verdien om deur ons wat hulle ouers is, beskerm te word teen die aanslae uit die onderwys en sekulêre wêreld nie, waarvoor lewe ons dan?

As die skeidingsbeginsel en grense tussen rasse, deur God daargestel om rasseharmonie en veral die be-invloeding van Godlose en goddelose praktyke aan bande te lê, nie deur ons met ons lewens beskerm wil word nie, waarvoor lewe ons dan?

As die geskrewe en gebeeldsende boodskap van dekadensie, Godslastering en onbehoorlike be-invloeding van ons Christelike sedes en morele waardes nie met ons lewens bewaar wil word nie, waarvoor lewe ons dan?

As ons Godgegewe erfenis van begrensde land en eiendom nie met ons lewens beskerm wil word nie, waarvoor lewe ons dan?

Om saam in die suigkolk van verwêreldliking met die res van die wêreld agter die dier aan te gaan?

Uit een van die vele skrywes met dieselfde strekking van ‘n webleser, kom die versugting van:  “Daar bestaan geen een vandag wat bereid is om die volk bymekaar te roep soos een man op te staan om tot die daad oor te gaan om terug te win dit wat aan ons deur die Hoërhand gegee is nie. Waar is die leiers, waar is die werklike leiers dan? Nie die mense wat alewigdeur mooi briewe en artikels skryf oor net die goeie ou verlede en hoe goed dit was nie maar die waaragtige leiers wat kan opstaan en vasstaan met n volk agter hulle wat weereens die offer sal bring wat nodig is soos gesing in ons eertydse volkslied waarop almal regdenkend so trots is en op aandag gesing het.” 

Die volk het n leierskap nodig, nie n klomp storievertellers nie. Watter groepering is daar dan nou regtig wat werklik opstaan en instaan vir hierdie ou klein oorblyfseltjie aan die Suidpunt van Afrika? Is daar dan niemand, is ons dan nou maar elkeen op ons eie genade aangewese? Moet elkeen dan nou maar sy eie hyl uitwerk tussen al die chaos deur?

Neewat, dis met groot teleurstelling dat ek telkemale maar net weer die webtuiste toe maak en besef dit gaan stellig nie gebeur dat ons weer iemand met durf en daad sal hê wat bereid is om voor te loop en die span osse te lei in die regte rigting nie of is ek dan verkeerd?

Ons mense smag na Godgegewe leiers wat nie net praat nie maar doen. Ons sit in sak en as en word elke verbygaande dag net nog meer verarm en vertap deur die springkaan swerm wat vinnig hierdie land verteer sonder dat daar iemand is wat hom oor ons ontferm nie. Meer en nog meer sogenaamde organisasies word gestig om mense bewus te maak van n sogenaamde bedryging wat voorlê en noodplanne en voorsorg wat getref moet word vir skielike moeilike tye maar dan self nie bereid is om meer van n leierskap te wees as net woorde en bangmaak stories nie. Dis als goed en wel, maar dis nie genoeg nie!! Van wanneer af is die Godsvresende Gelowige Blanke Suid Afrikaner n bang weghol volk? Wanneer het ons dan ons geloof eerstens in ons Skepper verloor, tweedens in ons mede Volksgenote en die ergste van almal, ons geloof in ons self? Wie en wat het dan besluit dat ons n lamsakkige volkie is wat niks meer werd is nie?

“Kom julle wat in sak en as sit, tel julle koppe op en kry nuwe vuur in julle gebeente. Staan op en veral staan ook na vore die een wat nog dink hy het dit in hom om vir hierdie volk as leier te dien.”

(Kobus Kock)

Is dit dan nie juis hierdie soort van fatalisme wat tekenend is van juis die oorsaak van die toestand wat Kobus beskryf nie?   Soos Kobus staan ’n aansienlike groep Afrikaners wat  waarskynlik verkeerde politieke leiers gevolg het en nou vertroue verloor en op die kantlyn bly staan en wag vir ’n wonderwerk.  Daar is géén erkenning van  foutiewe oordeel en daar is géén aanmelding om te help herstel wat verkeerd geloop het nie!   Laat my ook byvoeg, daar is géén kits oplossing nie!

Die toets wat hier aangelê moet word, is nie of daar onbesonne optrede en uitsprake gemaak word wat nog meer van ons mense in die tronk beland waar hulle vir ons niks beteken nie, maar of daar berekende en doelgerigte leiding is wat daarop gerig is om Afrikaners bymekaar te maak en tot verset op te skerp totdat daar doelgerigte en eendragtige gesindheid van stryd onder  álmal gevestig is vir dit wat onvermydelik vir ons voorlê!

Daarom kan ons met oorgawe vir Kobus sê:  Ja, Kobus, jy ís verkeerd!  Die “span osse”  waarna  jy verwys, wórd gelei.   Die vraag wat beantwoord moet word, is, waarom volg hulle nie?  En selfs dan is die antwoord geleë in die gesindheid wat jy self openbaar.  Eers wanneer Afrikaners aanmeld omdat hulle besef dat géén aanspraak wat ons maak enige waarde het as ons nie die moed het om dit af te dwing nie, sal ons wéét dat ons daarvoor ons geledere moet sluit  en ophou om die onderhandelaars, vredepraters en saamwerkers te volg.  Dit hou ons verdeeld en aandadig aan ons eie ondergang sodat  ’n menigte Afrikaners al sinloos  as gevolg daarvan gesterf het!.

As daar niks is waarvoor jy uit eie oorweging bereid is om te sterf nie, behoort daar ook niks te wees waarvoor jy behoort bereid te wees om te lewe nie!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie