Media

MET TWAK PROBEER 'DOMINEE" OOSTERHUIS DIE PVV TEIKEN

VRIJZINNIGE THEOLOOG  BESCHULDIGD PVV LEIDER VAN CENSUUR
Wij schreven onlangs al dat in de aanloop naar de verkiezingen sommigen niets te gek en te dol is om de Partij voor de Vrijheid om enigerlei wijze te proberen schade toe te brengen. In ons vorige artikel maakten we melding dat ook al jonge kinderen worden gemobiliseerd om dit doel te bereiken, maar naar nu blijkt doet ook een 'theoloog een duit in het linkse zakje.

De linkse theoloog Huub Oosterhuis beweerde namelijk onlangs dat de Nederlandse Koningin Beatrix tijdens haar Kersttoespraak méér had willen zeggen dan dat ze toen gedaan had. "Ze deed dat omdat de Partij voor de Vrijheid het niet met alles met wat ze zei eens zou zijn" aldus Oosterhuis.(n.s. Hierdie 'dominee' kan die hande skud van 'n 'dominee' as bv Boesak)  Volgens hem zou haar rede zelfs zwaar gecensureerd zijn.

Het spreekt vanzelf dat de andere 'linksen' meteen hun verontwaardiging toonden en weleens wilden weten of Oosterhuis ,die tevens een vertrouweling van de Koningin is gelijk had Zo hebben de leider van de Socialistische Partij meneer Roemer en Groen Links Tweede Kamerlid Dibi, Minister-President Rutte al vragen gesteld over deze eventuele censuur.De Premier is vooralsnog verantwoordelijk voor de uitspraken van Hare Majesteit.

Enige dagen er na zwakt de theoloog tot ieders verbazing opeens zijn eerder gedane uitspraken af. "Natuurlijk is het zo dat de Koningin het niet op deze wijze gezegd of geformuleerd heeft. Ook heeft ze niet de suggestie gewekt dat ze gecensureerd zou zijn.Het is eerder mijn persoonlijke interpretatie en opvatting en ik denk dat ik daarin niet alleen sta. Ik ben van mening dat het gedoogbeleid doorwerkt en tot een krampachtige houding leid".(n.s bedoel word die koalisie van CDA en VVD wat gedoog word deur die PVV)

Oosterhuis steld voorts dat de oproep tot verdraagzaamheid en solidariteit die in de Kerstrede van 2007 heel sterk naar voren kwam, toen voor PVV leider meneer Wilders aanleiding was om de Koningin uit de regering te willen zetten.(n.s Hierdie toespraak het net die multikul verdedig en daarin was ook gewaarsku vir die PVV hoewel die nie met naam genoem is nie) Dat Geert Wilders zich al jarenlang ongecensureerd zich het recht toe-eigent 1 miljoen moslims die in Nederland wonen te beledigen en te provoceren vind de theoloog beschamend en niet te verdragen.

De leider van de Partij voor de Vrijheid meneer Wilders die volop bezig is met de verkiezingscampagne reageerde op de beschuldigingen van Oosterhuis met: "Ik heb geen invloed gehad op de laatste Kersttoespraak maar ik heb ook nog nooit in mijn leven iemand gecensureerd. Ik hecht zeer aan het recht op vrije meningsuiting en zou dit dus niet willen beknotten. Ik vind wel dat je als politicus kritiek moet kunnen hebben op hetgeen de Koningin zegt maar ik zou haar nooit tevoren beinvloeden. Het is werkelijk van de gekke dat die theoloog dit beweerd daar ieder woord dat de vorstin tot het volk richt op een goudschaaltje gewogen word". Meneer Wilders voegt daar aan toe dat dit niet alleen in de tegenwoordige tijd zo is maar altijd al zo is geweest. Naar zijn overtuiging zijn de uitspraken van Oosterhuis dan ook te kwalificeren onder het kopje 'politieke overwegingen' om welgeteld 12 dagen voor de Provinciale Verkiezingen met dergelijke insinuaties te komen. "Nu zegt Oosterhuis wel dat hij het niet zo bedoeld heeft maar dat zie ik toch echt als zwaktebod".

Hoewel de tegenstanders zich in allerlei bochten wringen om te trachten de Partij voor de Vrijheid een hak te zetten ilaat deze zich niet van de wijs brengen en is deze haar Verkiezingstoer reeds goed begonnen met een bezoek aan de vesting Bourtange wat ligt in de provincie Groningen nabij de Duitse grens.

(ns. Lees ook asb by:http://www.bourtange.nl/)