Media

PROTES TEEN MOSKEE IN SCHELLE

CD&V VAN SCHELLE GAAT AKKOORD MET KOMST MOSKEE

Vlaams Belang gaat op Donderdag 31 Maart aanstaande protesteren tegen een moskee die op de plek van het voormalige café Breughel/Revue in het dorp Schelle moet komen. De demonstratie  met als titel: 'GEEN MOSKEE IN ONZE BUURT' word gehouden naast het pand waar het 'gebedshuis' zou moeten komen. Vlaams volksvertegenwoordiger meneer Filip Dewinter en meneer Hans Verreyt coördinator verbonden aan 'Steden Tegen Islamisering' zullen dan de aanwezigen toespreken. Deze laatste ondervroegen we over het hoe en waarom van alweer een moskee.

Meneer Verreyt deelt ons mede dat: "de nieuwe eigenaars alles in gereedheid brengen om op korte termijn een moskee annex koranschool en islamitisch jongerencentrum te openen. Schelle is een landelijke gemeente onder de stad Antwerpen maar maakt geen onderdeel hiervan uit. Er wonen ongeveer 7000 tot 8000 inwoners en het aantal vreemdelingen en dan meer bepaald moslims is te verwaarlozen. (n.s daar bly tans omtrent 132 Moslems wat baie min is)

Deze moskee zou de eerste zijn in deze (nu nog) rustige gemeente".

De houding van de partij CD&V wat staat voor Christen-Democratisch & Vlaams doet de coördinator de wenkbrauwen fronsen: "Burgemeester Mennes van deze partij doet net als de wethouders gewoon net of zijn neus bloed". Meneer Verreyt verteld dat zowel voor de huidige verbouwingen als voor het toekomstige beheer van de moskee geen énkele bouwvergunning of bestemmingwijziging is aangevraagd. Tot nog toe heeft hebben alleen de vijf raadsleden van Vlaams Belang hun stem laten horen om hiertegen te protesteren. De overigen te weten 1 lid van de liberale OpenVLD' er en 2 leden van de socialistische partij Schelle Anders hebben er het zwijgen toe gedaan of zeggen dat ze van niets te weten. Zij bedienen zich van het 'Wir haben es nicht gewusst' als handig middel om overal van af te kunnen zijn".

Meneer Verreyt merkt ook op dat het thans al zeer moeilijk is voor de omwonenden om hun auto te kunnen parkeren laat staan als deze moskee er komt die plaats moet bieden aan meer dan honderd mensen. "Indien deze ook nog gaan werven wat zeker in de lijn der verwachtingen zal liggen wordt het zo goed als onmogelijk om nog een parkeerplek te kunnen vinden.(n.s hierdie Moslems gaan andere Moslems die plek aanbeveel as een gewilde een, waardeur die talle motors dit onmoontlik maak dat die wykbewoners van Schelle hulle eie motor nog kan plaas)

De plek waar de moskee moet verrijzen is ook om allerlei andere redenen ongeschikt als 'gebedshuis' of jongerencentrum en dit zal tot gevolg hebben dat de geluidsoverlast op ongehoorde wijze zal toenemen".

Het lijkt er op dat steeds als er een moskee gebouwd gaan worden normale regels opeens niet meer worden toegepast cq niet meer gelden. meneer Verreyt zegt hierover: "Normaliter moeten zogenoemde semi-publieke plekken zoals bijvoorbeeld een moskee voldoen aan allerlei strenge brandveiligheidseisen. Omdat ze ook al geen (ver) bouwvergunning aanvroegen zal het met deze veiligheid maar matig gesteld zijn wat weer een groot risico vormt voor de directe buren van die moskee".

Wat de Vlaams Belang woordvoerder ook bekommerd is dat zowel de oprichting als uitbreiding van een moskee zorgt voor een aanzuigende werking. "Binnen korte tijd strijken er moslims buiten Schelle neer waardoor er veel overlast ontstaat

(n.s lees hieromtrent ons talle berigte oor hierdie 'gebedshuise' sowel in Vlaandere as in Nederland)

Het Vlaams Belang is een partij die altijd opkomt voor de vrijheid van godsdienst en dit zullen we blijven doen. Een ding willen we echter helder stellen. We willen niet dat het rustieke Schelle dezelfde weg op gaat als voorheen mooie wijken in Antwerpen,Boom,Brussel of Mechelen waar door de komst van de vreemdelingen er sprake is van ghettowijken". Vlaams Belang is van mening dat de erkenning van de islam als godsdienst ingetrokken dient te worden en de talloze en rijkelijke subsidies geschrapt moeten worden".

Met dat laatste kunnen wij volledig instemmen want de islam is slechts een duivelse ideologie die maar één doel voor ogen heeft: iedere dag maar weer meer terrein winnen voor allah en nadat dat gebeurt is als het ware het veroverde gebied annexeren. Doordat de islam door vele landen als een godsdienst word gezien heeft deze ideologie ook recht op geld dat eigenlijk alleen voor Katholieke en Protestantse kerken bestemd is en worden islamitische voorgangers vergeleken met een priester of pastoor.

Wel de toekomst zal het leren maar vooralsnog zal naar verwachting alleen van Vlaams Belang op dat punt iets te verwachten zijn en wellicht van een aantal dissidenten van andere partijen. De anderen zullen pas met een schok ontwaken als het reeds te laat is.