Godsdiens

BARMHARTIGHEID

Lees: Matt 18:23-35

Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word – Matt 5:7

Ons het gister stilgestaan by geregtigheid. Barmhartigheid is die eerste vrugte van geregtigheid en moet daarmee gepaard gaan. Geregtigheid sonder barmhartigheid is hard en ongenaakbaar. Dit het nie medelye met die swakhede en gebreke van andere nie. Aan die ander kant is geregtigheid met barmhartigheid liefdevol en vol deernis. Van diegene wat God se barmhartigheid in hulle lewe ervaar het, verwag God ook barmhartigheid vir hul medemens.

Daarvan spreek die gelykenis van die onbarmhartige skuldeiser. Die geheim van  barmhartigheid is die woorde: Doen aan ander wat jy graag aan jouself gedoen wil hê. In die betoning van barmhartigheid is die hoofsaak nie die uitdeling van aalmoese nie. Dit kan uitgedeel word uit selfsug of om deur ander gesien te word. Die hoofsaak is ook nie of ‘n persoon ryk aan geld of aardse besittings nie, maar of hy ryk is aan liefde. Die liefde van Christus dring ons om goed te doen en barmhartigheid te bewys. Die apostel van die liefde skryf in 1 Joh 3: 17: Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? Wees barmhartig soos ons Vader in die hemel ons leer. Jesus sê self in Matt 25:40: …Voorwaar Ek sê vir julle, vir sovêr julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen. Barmhartigheid kom direk uit die hart uit. Dit is suiwer en opreg en moet deel wees van elke Christen se lewenstaak.

 

Gebed: Here, leer my om barmhartigheid te bewys aan my medemens en open my oë, my hart en my hande vir U en U koninkryk. AMEN.