Godsdiens

UIT DIE WOORD

'EK IS WAT EK IS'

Eksodus 3 : 1 - 21

Het God ons krag nodig om God te wees.  Ons kan so maklik die fout begaan om te dink dat ons wonderlik genoeg is. God is God sonder my. Hy is die fondament van alles. Die sleutel vraag in die lewe is daarom nie ‘hoe sterk is ek nie’, maar ‘hoe sterk is God’. Fokus op God se krag, nie op ons eie nie. 

Dit is presies wat met Moses hier in Eksodus 3 gebeur het. In vers 5 sê God vir Moses wie en wat hy is, en wie en wat God is. ‘Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan, is heilige grond’. Met hierdie woorde word daar duidelik aan Moses gesê dat God heilig is.

Wat meer is, dit gaan in hierdie lewe nie oor wat ons kan doen nie, maar in die eerste plek oor wie en wat God is, en wat Hy kan doen.

Daarom, in hulle gesprek verspil God nie tyd om Moses te oortuig wat Moses kan doen nie, maar God verduidelik aan hom wat Hy wat God is, kan doen.

Ons is so geneig om die teenoorgestelde te doen. Ons sou dalk vir Moses verduidelik het hoe ideaal geskik hy is om terug te gaan Egipte toe — hy is immers ‘n voormalige prins wat die Egiptenare se kultuur verstaan en ken. Ons sou dalk ook vir Moses verduidelik het hoe geskik hy vir die lang woestyn reis was — want wie ken die woestyn beter as hy, ‘n skaapwagter? Ons sou ook dalk tyd bestee om vir Moses te herinner aan sy lewens­geskiedenis, wat hy alles al reggekry het — daarom, kom ou Moses, jy kan dit doen, probeer net!

Maar God doen dit nie. Inteendeel. God sê, Ek het my volk se ellende gesien en hulle noodkrete gehoor. Daarom gaan Ek hulle red. Daarom stuur Ek jou. Ek sal by jou wees, en Ek sal jou sê wat jy moet sê. Jy is niks meer as my verteenwoordiger nie. En as hulle vra wat my Naam is, wie die Een is wat jou gestuur het, sê net ‘Ek is wat Ek is’, dit is my Naam.

Let mooi op. Moses se krag word nie in aanmerking geneem nie. Hy word nie moed ingepraat nie.  Hy kry nie ‘n klop op die skouer omdat hy gekies is nie.  Daar word nie een woord gesê om hom te werf nie. 

Maar baie word oor God gesê: wat Hy gehoor het, wat Hy besluit het, en wat Hy gaan doen.  God se krag gaan alles laat gebeur, nie die krag van Moses nie.

In ander woorde: ons is nie die dryfkrag agter ons lewens nie, God is dit.  Alles in die lewe rus en berus op God se krag, op die wat Hy is, op dit wat sy Naam is. 

Geliefdes,  ken ons God.  Ons kan so maklik sê ons staan vas in die geloof.  Is ons nog bewus daarvan dat geloof is kennis en vertroue.  Kennis want ons ken God en vertroue omdat ons ten volle glo in die soenverdienste van Jesus Christus. 

Kom ons draai vandag weer om en besef dat God nie God is omdat ons so wonderlik is nie, maar omdat God so Heilig is, omdat God so Almagtig is.  Leef binne die krag van onse Here Jesus Christus omdat Hy ons eerste liefgehad het en ons kan vandag in Sy liefde leef.  "Want uit Hom, deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen"( Romeine 11: 36).  Amen.