1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6512596

Besoekers aanlyn

Ons het 14 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Godsdiens

Vermaning aan prof. Nelus Niemandt

Bybel7 Julie 2015

Professor Niemandt,

I/S:  BERIG AANLYN IN NETWERK 24 OP 1 JULIE 2015

Ek weet nie of u bekend is met die woorde dat geen onderdaan bo sy heer is en geen leerling bo sy meester nie?  Wanneer ‘n mens na u optrede kyk  in die uitvoer van u amp, is dit duidelik dat u uself verhef bo die gesag van die Woord van God of dat u nie werklik as ‘n dienaar in Sy belang optree nie.  

Ek verstaan uit die Woord van God dat die kerk veronderstel is om die liggaam van Christus hier op aarde te vergestalt.  Sou u soos in genoemde berig ‘n pleidooi rig wat hierdie liggaam willens en wetens sal skaad en vermink, moet een van die volgende twee stellings korrek wees:

 • U hoor nie die stem van Christus in die bediening van u amp nie of u steur u doodeenvoudig nie daaraan nie;
 • U stel uself ten doel om die kerk as instelling van Christus hier aan die Suidpunt van Afrika soos ‘n kanker van binne te probeer vernietig met allerhande slinkse taktiek.

 • As ‘n hooggeleerde is dit seker tog nie vir u te moeilik om die begrip te verstaan dat Jesus Christus se verlossing vir sondaars geen vrybrief vir die volharding in sonde was nie, maar juis ‘n bevryding daarvan?  Die Skrif maak dit duidelik dat die voorwaarde vir redding juis vergifnis insluit wat nie verkry kan word sonder skuldbelydenis nie.  ‘n Mens ken juis sy foute en tekortkominge deur die suiwer Woord van God en daardeur kan hy vorder op die pad na heiligmaking wat elke ware gelowige in Jesus Christus moet bewandel.  Die “foefie” om die Woord van God aan te pas om dit vir mense “makliker” te maak om aan die eise daarvan te voldoen, maak net soveel sin as om diefstal op die wetboek van ‘n land te wysig om sodoende die misdaadsyfer van ‘n land te laat afneem. 

  Ek weet nie of u te besig is met briewe en skrywes wat gedurigdeur aan u kantoor gerig word, of dalk om alewig na nuwe moontlikhede te soek om afbreek aan die kerk te doen dat u nie die ellende raaksien wat tans in Suid-Afrika aan die gang is nie?  Ons sit in ‘n land waar die burgery ten hemele skreeu om rigting en leiding en u, die algemene moderator van die NG Kerk, voeg lustig verwarring en verval by op hierdie glibberige afdraande pad waarop die samelewing van ons land homself bevind.  In plaas daarvan dat u stry om te behou wat reg is, is u in die voorste linie om afbreek te doen aan dit wat ‘n samelewing ophef en staande hou.  (Hand. 7:51-53:”Julle hardnekkiges en onbesnedenes van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees; net soos julle vaders, so ook julle.  Watter een van die profete het julle vaders nie vervolg nie?  Ja, hulle het dié gedood wat vooraf die koms verkondig het van die Regverdige, van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het; julle wat die wet deur die beskikkinge van engele ontvang het en tog nie onderhou het nie!”).

  Dit is ironies hoedat Skrifgeleerdes en Fariseërs verkies het om ‘n skuldige gevangene vry te laat maar eerder die vlekkelose  Jesus Christus  te laat kruisig.  Barábas se heil was nooit vir hierdie geveinsdes ter sprake nie, maar wel hul afsku van Christus. Sy lering en evangelie moes ten alle koste teëgestaan en vernietig word.  Ek vra myself maar net die vraag af of die hedendaagse kerklui nie besig is om te alle koste alle “reg” in die kerk met ywer uit te roei nie?  Sou die antwoord op laasgenoemde vraag positief wees, is my vraag of die “moderne kerk” dan ‘n ander pad loop as diegene wat Jesus Christus gekruisig het?  Is die “arme sondaars” vir wie ruimte geskep word regtig dié wie se belang u soek of word hierdie selfde taktiek maar net weer gebruik om dit wat reg en waar is uit die weg te ruim?

  U hoop is dalk aldus u eie woorde “dat die lesbiese, gay, biseksuele en transseksuele (oriëntasie) genormaliseer sal word (binne die kerk,)” terwyl my hoop daarenteen gevestig is in die versekering van Handelinge 7:48-49:  “Maar die Allerhoogste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie, soos die profeet sê:  Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete.  Watter soort huis sal julle vir My bou, sê die Here, of hoedanig is die plek van my rus?”  Dit maak dus  nie saak, professor, hoe hard mense probeer om die kerk van Christus hier op aarde te vernietig nie, hierdie poging sal in der ewigheid nie slaag nie, want op ‘n vaste Fondament is die hoeksteen daarvan gelê. 

  Die kerk van Christus is daar waar Hy in Sy volgelinge se midde tuis is – daar waar Hy welkom is  en liefgehê  word en daar waar mense aan Hom gehoorsaam is en Sy gebooie bewaar omdat hulle Hom liefhet.  (Joh. 14:21&23:”Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.  Jesus antwoord en sê vir hom:  As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.”).  Dit is daar waar mense nastreef om hul op die pad van heiligmaking te versier vir Hom as ‘n pragtige bruid wat wag op Sy koms om Hom te ontmoet wanneer Hy weer kom.

  Dit is dalk tyd dat u ernstig besin of dít is waarmee die NG Kerk onder u leiding besig is – om as bruid haarself vir Christus te versier in afwagting op Sy koms, of is u dalk besig om agter die wêreld aan te hoereer in die verleiding van die vlees? 

   

   s1

   d1

   sw1

   v1

  Haat Spraak  

   

  Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie