1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6574028

Besoekers aanlyn

Ons het 38 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

R8,330.00 MINIMUM LOON MOET VERHOOG MET 80%! 'n 100% KANS OM VAN 'N ROMMELHOOP 'N ASHOOP TE MAAK!

SAMWU EMBLEEMDit is die eis wat in vooruitsig gestel word deur 257 munisipaliteite se nagenoeg 160,000 werkers! Dit is ook waarvoor SAMWU (Suid Afrikaanse Munisipale Werkers Unie) hulle gereed maak om te beding. 'n Vakbond wie se bestuur in 2015 afgedank is weens korrupsie en wanbestuur!

As die verdere eis van 'n minimum van R36,000 "risikoloon" bygetel word saam met die eis van R3,500.00p/m behuisingstoelaag, verpligte mediese bydrae van 80% van die werkgewer en 'n sertifikaat wat bevestig dat die werkgewer sal aanhou met die mediese bydrae na die dood van 'n werknemer, is Suid Afrika vinnig oppad na die grootste werkloosheid in sy geskiedenis!

Daar is skynbaar op 'n konferensie eenstemmigheid bereik dat 'n gemiddeld van R15,000.00 p/m minimum loon per werknemer vir alle werknemers in die sektor, redelik en gepas is. Nêrens is daar sprake van verhoogde produktieweteit, beter dienslewering, beter verantwoordelikheid, einde aan korrupsie en tenderbedrog, baantjies vir boeties, ens., nie.

Die dreigement van stakings indien daar nie aan hulle eise toegegee word nie, voorspel 'n turbulente tyd wat vir Suid Afrika voorlê. Ons weet mos dat vanweë die tenminste elf verskillende etniese volke, die regime nie instaat is om effektief op te tree tydens onluste nie, omdat by voorbeeld, 'n Venda uit vrees vir die Zoeloes, nie drasties durf optree nie.

Die bewys van hierdie stelling setel daarin dat niemand wat aangekla is voor die Zondo Kommissie, toegesluit is nie. Zuma daag die owerheid en regterlike gesag openlik uit! Die wegdoen met apartheid gaan Suid Afrika nog duurder te staan kom as wat tot nou toe ervaar is. Dit geld ook vir die swart, bruin en Indiërfaksies, tenspyte van hulle ondersteuning en samewerking om weg te doen met apartheid!

Die benadering van "WE ARE ONE", werk nie so lekker in 'n "democracy" wat opgemaak is uit "majority rule" nie. Die blanke innisieerders daarvan het nou al almal, sonder uitsondering hulle misnoë uitgespreek met van die simptome wat in hulle kortsigtigheid nie in berekening gebring is nie. Die blootstelling aan die voorspelde ellende wat sommige van hulle nou saam met ons moet verduur, dwing hulle egter nie tot erkenning nie en kan hulle goedskiks vergelyk word met van die proffessieë in die Bybel wat verwys na hulle wat ten spyte van wat hulle moes ervaar, moedswillig nie tot bekering gekom het nie. Hulle uiteinde in daardie voorspellings is natuurlik voor-die-hand-liggend.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie