1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6574132

Besoekers aanlyn

Ons het 45 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

DIE MEDIA AS OORLOGSWAPEN

Waarheid en die leuenDit is vir baie jare al bekend dat die media in die hande van die magshebbers, uiterste pogings aanwend om die leserspubliek te laat glo wat die magshebber betrokke, wil hê hulle moet glo. Nieteenstaande die "nobele" strewe van veral die koerantwese om onpartydige beriggewing, artikels en nuuswaardighede, akuraat en waarheidsgetrou weer te gee, word redakteurs en joernaliste skynbaar gekeur volgens hulle persoonlike affiniteite vir hetsy Nasionalisme, Liberalisme, Humanisme, godsdiens, ens., ens.

Sou die maghebber oorkoepelend sy mag kan uitoefen oor 'n staat of 'n volk, is dit vanselfsprekend dat die media terwille van voortbestaan, inkomste en status, "wiens brood ek eet, wiens woord ek spreek", as gedwonge riglyn handhaaf.

Sedert die laat sestigs het dit in Suid Afrika begin duidelik word namate internasionale sekularisme deur middel van aanvanklik die tydskrifte en in meerdere mate die filmbedryf, waarna die beeldradio, skole, kerke en veral die universiteite se invloed, 'n nuwe gees van internasionalisme begin vertoon het. Bybelse riglyne van reg en geregtigheid, etiek en Godgerigte beskaafde norme en waardes, moes plekmaak vir die "modernisme", waar retoriese waarde hoër geag word as die inhoud en betekenis daarvan. Die gevolge is dan wat ons vandag beleef!

Die misbruik van die media is in ons moderne tyd waarskynlik die sterkste wapen in die hande van die linkse magte! In die oorlog sonder koeëls teen die Afrikanervolk, het dit behalwe vir die verlies aan honderde-duisende lewens, ons ons land gekos en poog dit steeds om ons volksgenote te oorreed om ons wetmatige besit van ons land te onderhandel met die lakkeie van ons vyande wat deur die media gehelp is om aan bewind te kom.

Op internasionale gebied het ons die media aangewend gesien om deur veragtelike leuenagtige beriggewing, Sadam Hoesein van Irak deur onbewese wapens vir massa vernietiging en ook Muamar Gadafi van Libië, op wreedaardige wyse, "wettig" dood te maak! Deur die verspreiding van propaganda Venezuela, Ukraïne, en nou Sirië te destabilliseer met die oog op regeringverandering. Daarin geslaag, word "makgemaakte regeerders" in plek geplaas, weer deur middel van mediaondersteuning vir die opponente van die regmatigverkose bestaande regerings.

Ek plaas 'n uittreksel uit Global Research, van die 3e Mei 2011, geskryf deur Michel Chossudovsky as bewys vir my stelling. As ons Afrikanervolksgenote net meer aandag wou gee aan die stem van hulle gewete, wat tog geskool is uit die Lewende Woord van ons Hemelse Vader, sou baie meer wat "een-van-siel-en-een-van-sin" is, al in 'n hegte eenheid saamgesmee was in 'n gees van verset teen hierdie onreg. Moord bly moord, of dit gepleeg word deur 'n fisiese wapen of deur die media,is onbenullig!

Wees dan nou bedag op die wanvoorstellings van sterftes deur die sg. Covidvirus en meer bedag nog op die "waarde" van ongetoetste inentings daarteen! Die media het 'n vyand van ons volk geword in die hande van diégene wat bygedra het tot die toestand waarin ons volk ons vandag bevind.

by Michel Chossudovsky

Global Research, May 3, 2011

Daar is bewyse van growwe media manipulasie en vervalsing van die begin van die protes beweging in die suide van Sirië op Maart 17 2011. Die Westerse media het die gebeure in Sirië aangebied as deel van die breër Arabiese pro-demokrasie protesbeweging, wat spontaan versprei van Tunisië, na Egipte, en van Libië na Sirië. Mediadekking het gefokus op die Siriese polisie en gewapende magte, wat daarvan beskuldig word dat hulle blindelings geskiet en ongewapende "pro-demokrasie" betogers doodgemaak het. Terwyl hierdie polisieskietery wel plaasgevind het, wat die media versuim het om te noem, is dat daar onder die betogers gewapende mans was, asook sluipskutters wat op beide die veiligheidsmagte en die betogers geskiet het.

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie