1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6510743

Besoekers aanlyn

Ons het 10 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

DIT IS NOODSAAKLIK DAT DIE AFRIKANERVOLK NOU DAADWERKLIK BEGIN GRENSE TREK

Die onderstaande artikel wat lig werp op wie Afriforum en Solidariteit werklik is, dui daarop dat hulle polities geskool is langs integrasielyne. Ons Afrikanervolk  het in sy wording die ervaring opgedoen van wat werk en wat nie werk nie! Dit wat gewerk het se sukses het die wêreld verstom, terwyl dit wat nie gewerk het nie deur ons nasionalistiese Afrikanerleiers ontleed, bespreek, uiteengesit, oor gewaarsku en die vernietigende potensiaal daarvan geboekstaaf vir die wêreld om daarvan kennis te neem.

 

Dit is hierdie gewaande "briljante" selfaangestelde "leiers" wat hulle aanmatig om namens en vir die Afrikanervolk die "nuwe" politieke weg aan te dui en in hulle slimmigheid alle waarskuwings vanweë hulle "beterwete" oorboord te gooi. Hulle aandeel in die remming van ons volk se vryheidstryd kan nie meer bekostig word nie en daarom die herhaalde plasing van relevante artikels om volksgenote opnuut te wys op die gevaar waaraan hierdie liberale postmoderniste ons volk blootstel! As hulle na al die moorde, korrupsie en voortstuwing na totale uitwissing van ons volk nog nie oë het om te sien en ore om te hoor nie, sal ons kranksinnig wees om nie van hulle af te skei nie!

 

Sou hulle erken dat hulle fouteer het, is daar vooruitsig vir samewerking binne die riglyne van wat ons weet en bewys het dat dit werk!

 

BURGERREGTE? WATTER BURGER, WATTER REG IS WIE SE REG?

Kallie Kriel

Afriforum, ’n burgerreg organisasie wat uit die vakbond Solidariteit uit ontstaan het, het ’n voorvegter vir burgerregte in die vorm van Kallie Kriel, en as rugsteun Radio Pretoria in die vorm van Friedel Hansen, wil dit voorkom.  Dit verg egter meesal  konsentrasie om te bepaal watter burgers se belange by hulle voorkeur geniet, ongeag van wat hulle voorgee.

Terwyl Afrikanerorganisasies as ‘n reël deur die hoofstroommedia ignoreer word is die hoeveelheid gratis publisiteit wat Solidariteit (en Afriforum) ontvang, kennelik nie daaraan onderworpe nie.

Die AVP se kritiek teen AfriForum, Solidariteit, Agri SA en ook TLU-SA was en is deurgaans dat onderhandeling, deelname en gesprek met die Regime geen heil vir die vryheidstryd van die Afrikaner inhou nie.

Dit is Kallie Kriel se openbare uitlating, dat dit mense soos advokaat Roelof du Plessis is, TLU se regsverteenwoordiger, teen wie hy nog sy hele lewe lank baklei, wat veral AfriForum en Solidariteit se “stryd vir die Afrikaner” in  perspektief plaas.

Hulle uitgangspunt is nie om die Afrikaner sy regmatige erfenis te laat terugkry nie, maar om die huidige stelsel van rasse-integrasie te laat werk!  Adv. du Plessis se geregverdigde opmerking wat verwys na FW de Klerk en die Broederbond se werkwyse, belig AfriForum se aandeel in die verdeeldheid onder Afrikaners nie as verdeeldheid oor strategie nie, maar as aversie teen die de Klerk metode om tyd te koop vir ’n politieke skikking soos met die NP-regering se 80/20 benadering.

  Dat Kriel hom kan vererg omdat du Plessis beswaar het oor adv. Martin Brassey wat AfriForum verteenwoordig, waar Brassey aan Malema verklaar het dat hy begrip het vir die Jeugliga se aandrang op vinniger grondhervorming, kan nouliks anders vertolk word!

Kallie se afkeer in wat hy bestempel as skeltaal toe Steve Hofmeyer ‘n liedjie geskryf het as teenvoeter vir die “skiet die Boer” liedjie van Malema, saamgelees met die bo-vermelde insident en die feitlik halfblad artikel met die skreeuende opskrif: “AFRIFORUM STRIEM REGSE JEUGKAMPE” in Beeld van 26 Februarie 2012, word belig deur die radiogesprek wat Radio Pretoria gereël het tussen Kalie Kriel en Frans Jooste met Friedel Hansen as oogluikende partydige fasiliteerder van die gesprek.

Die waarde wat Kallie en genoemde organisasies heg in buitelandse goedgesindheid jeens die Afrikanervolk, terwyl hulle almal die “nuwe demokrasie” as die langverwagte utopia sien, is waarskynlik die motivering vir die aanmatigende standpunt van Kallie om alles en almal wat nie soos hulle dink nie, randfigure te noem.

Wat ookal van mense soos Frans Jooste en die AWB gesê kan word, die binnelandse kritiek ter ondersteuning van die buitelandse negatiewe aanval van liberale kosmopolitane op ons Afrikaners, was ongevraag en sal waarskynlik meer afdoen aan Radio Pretoria en Afriforum se aansien onder die gewone Afrikaner as wat hulle besef!

Dit is duidelik dat die Blanke Mynwerkersvakbond, net soos die NP, die NG-Kerk, die ATKV en talle ander Afrikanerorganisasies gekaap is en van binne na links geswaai is deur sogenaamde “goeie Afrikaners”.  Infrastruktuur en ledegelde is nou gerieflik beskikbaar en word onder die nuwe name vir hierdie organisasies aangewend om die liberale standpunt te bevorder in teenstelling met die meer behoudende Nasionalistiese uitgangspunt waar daar ’n voorkeur vir die eie voorgestaan en  uitgeoefen word.

Dit het telkens begin met die “oopstelling” vir alle rasse en uiteindelike aanvaarding van die “Nuwe Suid-Afrika” van de Klerk en genote.

 Nou kom Afriforum, Beeld en Radio Pretoria  op die toneel en gebruik veral misdaad en “deurbrake” op internasionale terrein om die Afrikanerbevolking te kanaliseer in die rigting van aanvaarding van die vernietigende verandering waarteen ons ons behoort te verset. Dit sal bepaald nie die behoudende Nederlanders wees wat die dokumentêr daar vertoon het met die doel om die Afrikaner in negatiewe lig te stel nie, maar juis dié faksie liberales wat ook hulle eie land aan verdringing van volksvreemdes blootstel en wat die Afrikaner deurgaans vyandiggesind was en die ANC finansier het.

Die droom van 'n volkstaat wat misdaadvry sal wees, op ‘n lappie grond wat Zuma moet sê waar en hoe groot, waar ons dan selfbeskikking sal hê, is ‘n pypdroom wat in rook sal opgaan.

Laat ons eerder stry om ons vuurwapens te behou, buurtwagte te stig en weer beheer van die strate te neem. Dit is ons volk se reg om onsself teen sommige “burgers van hierdie land te beskerm! Die buiteland se gesindheid sal aan hierdie regime se vermoë om ons veiligheid te verseker, nie ‘n snars verander nie.

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie