1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6510773

Besoekers aanlyn

Ons het 28 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

IN DIE OORLOG IN SUID AFRIKA .... WEN ONS OF VERLOOR ONS?

Guerilla oorlogVoor ons die vraag kan beantwoord is daar eers enkele sake wat in oënskou geneem sal moet word. Die eerste is, of daar werklik 'n oorlog is en tweedens of Afrikaners dit glo.

Soos wat verset veelkantig is. net so is oorlog 'n saak wat fisies gewelddadig militaristies in die vorm van 'n burgeroorlog of staatsgreep, anneksasie, gebiedsoorname deur buurstate of selfs internasionale wêreldoorlog met wapens gevoer, of 'n geestelike oorlog teen waardes, sedes, moraliteit, identiteit, taal, godsdiens, kultuur, ens. op subtiele maar met dodeliker nadraai as die eersgenoemde.

Wat is 'n oorlog

'n Oorlog is wanneer een volk van 'n ander volk eis om af te sien van wat sy eie is tot voordeel van die eiser en tot nadeel van die volk aan wie die eise gestel word. Indien so 'n volk sou weier en met geweld bedreig word deur die eiser, verkeer die twee volke in 'n staat van oorlog met mekaar. In kort beteken dit 'n eis tot onderwerping en gehoorsaamheid waartoe ingestem of geweier kan word!

As die eiser dan maatreels aanwend om die ander volk te onderwerp en dié volk se leiers besluit om weerstand te bied, maar die weerstand is nie in verhouding met die aanslag nie en die bedoeling is nie sso die van die agressor s'n om die oorlog te wen nie, dan bedink sulke leiers verraad, was die mening van Barry Goldwater.

'n Sprekende voorbeeld vind ons in die Woord van God, 1 Konings 2:

Tenspyte van jarelange sigbare tekens dat ons volk in 'n oorlog verkeer, bly dit 'n eensydige oorlog, maw. 'n oorlog wat net van een kant af gevoer word op 'n vplk waarvan die meerderheid nie kan of wil aanvaar dat wat hulle sien en beleef 'n aanslag op die voortbestaan van ons Afrikanervolk is nie.

As ons dan nou moet antwoord op die vraag of of daar 'n oorlog teen ons volk gevoer word en of ons besig is om in hierdie oorlog te wen of te verloor, kan daar net een antwoord wees. Daar is volgens alle sigbare en waarneembare tekens beslis 'n oorlog wat teen ons gevooer word en benewens dit, is daar uitgesproke verklarings dat ons uitgewis moet word!

Tydens die tweede Vryheidsoorlog voor 1902 was dit Alfred Milner wat gesê het, " The Afrikanerdom must be exterminated", terwyl Harry Oppenheimer so laat as 1970 in Augustusmaand daarvan, tydens 'n gedenklesing van die veragtelike Jameson inval gesê het " As daar 'n blanke gemeenskapwas, só selfvoldaan, só agterdogtig teen vreemde invloede dat hulle selfs teen groot materiële koste geweier het om saam te werk aan die bou van 'n verenigde moderne land, dan moes die gemeenskap vernietig word" (Afrikaners in verset pag. 27). Ons is besig om skandelik te verloor teen 'n vyand wat oor eeue nog nooit daarin kon slaag om 'n oorlog teen ons te wen nie! Ek sê "skandelik" omdat die meerderheid van ons volk, sáám met ons vyande téén ons veg en dan daarop roem dat hulle in belang van ons volk optree!

Benewens hierdie saamwerk, saampraat en saamknoei, word die kern van ons volk wat weerstand bied teen die aanslag, verguis, verketter en verdoem as sou ons benadering immoreel, uit pas met die tyd en onverdedigbaar in terme van die menseregte akte wat ons as rassiste, diskrimineerders en hoogmoedige verdrukkers van die swartras ettiketteer.

In slagordes het die swartras hulle teen ons opgestel in die laagtes, op die hoogtes, in die platteland, in die stede, in die dorpe en selfs in ons huise! Soos 'n Goliat kom troon hulle elke dag oor ons David's bendetjie terwyl die res van ons volksgenote in die laer bly lê met allerhande verskonings waarom ons nie teen hulle moet optrek nie!

Dit was Sydney Gregan wat in Mei 2002 die boekie "Afrikaners in verset" geskryf het met waardevolle inligting tot die begrip van die vorm van die aanslag en die kennis vir die vermoë wat jou instaatstel om die aanslag in sy vele versluierde vorms te kan vertolk vir wat dit is.

Vir diegene wat die huidige Afrikanervyandige grondwet en die onwettige swart meerderheidsregime aanvaar as legitiem, wil ons dan ook saam met Gregan vra: " Watter regte kan iemand vir 'n volk opeis as hy 'n vreemde terroristebende se mag oor sy volk se erfporsie erken?" Het ons nie hierbo gesien dat as een volk van 'n ander volk eis om af te sien van wat sy eie is tot voordeel van die eiser en tot nadeel van die volk aan wie die eise gestel word, 'n Oorlog is nie? Daar kan in die geval waar so 'n volk as legitiem aanvaar word, mos nie enige sprake van verset wees nie! Dit is hier waar verraad sigbaar word al is die bedoeling van die verraaier hoe opreg!

Ons word van ons voksankers ontkoppel, deur leuens en samewerking met ons vyande deur die kerke , kultuurorganisasies, vakbonde, burgerregorganisasies, georganiseerde landbou ontaard, onttrek, ontkerk, ontwapen, ontnugter, onteer, ontwortel, onteien en ontdaan van alles waarin ons geglo, opgevoed, geskool en besit het. Nog is daar "Afrikaners" wat nie glo dat ons in oorlog verkeer nie! 'n Oorlog met die oog daarop om ons as 'n volk van die verhoog van die geskiedenis af te vee!

Dit is dan nou hier waar ons volk moet ophou soek na 'n leier, maar moet aanhou bid soos by Bloedrivier. Dr. D.F. Malan het by geleentheid gesê : Oor die pad van SA sal u ook moet trek, oor bergreeks en deur dorsland heen. Koers hoef u nie te vra nie. Dis daar. Sal u dit hou? Dit is wat die AVP van elke Afrikaner vra, die koers is mos vasgelê! Wil u dit nie saam met ons hou nie? Die gevolg van ons keuse is ook vasgelê! Dit is uitwissing of oorlewing. As u saam met ons stem vir oorlewing, dan is verset die wapen van ons tyd! Dit het begin by Senekal! Laat ons volgens die voorbeeld van Generaal de Wet met guerrillataktiek met verset volhou totdat ons oorwin het!

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie