1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6510758

Besoekers aanlyn

Ons het 18 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

DIE NAAM VAN DIE HERE SY GELOOFD!

BybelJob 1:1-22

“Toe staan Job op en skeur sy mantel, en hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond gevalen gesê: Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die HERE het gegee, en die HERE het geneem: die Naam van die HERE sy geloofd!By dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongerymds toegeskrywe nie.” (:20 – 22).

Daar is soveel te leer uit die Godvresende lewens voorbeeld van Job. En hoe kosbaar sal hierdie lesse nie ook vir ons in hierdie tyd wees nie. Daar is talle mense wat in die pas afgelope week deur vernietigende brande op hul plase in groot ellende gedompel is. Mense wat ook seker soos Job voel om hul klere te skeur en in magteloosheid op die grond neer te val!

Ons word as gelowiges nie teen beproewing gevrywaar nie. Dit is vir ‘n gelowige nie ‘n skande om ook in hierdie lewe te struikel of selfs te val nie. Die wyse waarop ons val is egter van kardinale belang. “Want sewe maal val die regverdige en staan weer op, maar die goddelose struikel in die ongeluk.” (Spr. 24:16). Ons kan in woede en magteloosheid val en God vir ons omstandighede verwyt en stukkend en verpletterd bly lê. Ons kan daarenteen met ‘n geweldige harde slag die aarde tref, maar die aarde op ons knieë tref en in diepe afhanklikheid tot God roep. Ons kan daar verpletterd op ons knieë val, maar steeds ons oë tot Hom ophef van Wie ons hulp vandaan kom! “…Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom?My hulp is van die HERE wat hemel en aarde gemaak het.” (Ps. 121:1&2).

Die verlies wat Job gely het was groot, geweldig groot. Maar die geloof en vertroue wat hy in God gekoester het, was groter! Die liefde wat hy vir God gekoester het, het ook die toets van beproewing deurstaan. Hy kon selfs na afloop van sy geweldige verlies steeds aan God lof toebring en Hom as die Alwetende God oor die heelal erken! “…Die HERE het gegee, en die HERE het geneem: die Naam van die HERE sy geloofd!” (:21). Job het met hierdie woorde erken dat die aarde en die volheid daarvan in die Hand van God is. En Job het erken dat Hy reg die volste reg het om daarmee te maak soos Hy in Sy Alwysheid bepaal en dat geen mens die reg het om Hom te bevraagteken nie. “… wie sal Hom teëhou? Wie vir Hom sê: Wat maak U?” (Job 9:12). Hy het deurgaans in gedagte gehou dat God die Gewer van alle goeie gawes is en dat Hy aan ons ryklik verleen om daarvan te geniet, maar nie vir een oomblik aan ons enigiets verskuldig is nie. “Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, …” (Jak. 1:17).

Ons vra onsself dalk vandag af of hierdie die werk van goddelose, slegte mense is en wonder waarom God diesulkes nie verteer nie?   Ons kan seker soos die vriende van Job op die kantlyn sit en dit stel dat mense vir hul ongeregtighede gestraf word? Ons wonder dalk daaroor of hierdie nie deel is van ‘n straf wat God oor ons as ‘n volk voltrek omdat ons aan Hom ontrou en ongehoorsaam geword het nie? “En Ek sal oor julle besoeking doen volgens die vrug van julle handelinge, spreek die HERE; en Ek sal ’n vuur aansteek in sy bos, en dit sal alles verteer wat rondom hom lê.” (Jer. 21:14). Die antwoorde op hierdie vrae sal ons vind in die Woord van God waaruit ons ook onderrig word oor die hantering van sulke gebeure.

Geliefdes, ons leer nie alleen uit die lewe van Job waar God in tye van beproewing verheerlik is nie. Mag ons ook die lering van God deur die wel bekende gebed van die profeet, Hábakuk, ter harte neem. Hierdie man wat te midde van die moeilike toestande waarin sy volk hulself bevind het ook die Naam van God verheerlik het. In hierdie moeilike en beproewende tye was God nie vir hom ‘n vyand nie. Hy het God nie verwyt nie. Hy het God nie bevraagteken nie. Hy het God se regverdigheid nie in twyfel getrek nie. Hy het sy blydskap in God gevind. Hy het sy krag in God gevind en hy het sy vertroue in God gestel! Mag ons hierdie geloofshelde se voorbeeld navolg! “Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie —nogtans sal ek jubel in die HERE, ek sal juig in die God van my heil.Die HERE Here is my sterkte, en Hy maak my voete soos dié van herte, en Hy laat my tree op my hoogtes. …”(Háb. 3:17-19).

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie