1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6510776

Besoekers aanlyn

Ons het 21 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

SOEK DIE REG EN DOEN GOED!

BybelJes. 1:1-31

“Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg, hou op om

kwaad te doen, leer om goed te doen, soek die reg, beteuel die verdrukker, doen reg aan

die wees, verdedig die saak van die weduwee. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die

HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos

purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land

eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word; want die

mond van die HERE het dit gespreek.” (:16-20).

Geliefdes, getuig die woorde in vers 20 nie duidelik teen ons volk nie? Wanneer ons kyk na die statistiek van ons mense wat vermoor word, is dit tog vir ons duidelik hoedat ons volk deur die swaard geëet word. En die rede hiervoor word vir ons uitgespel ons weiering om na die stem van onse God te luister en ons wederstrewigheid in die nakoming van Sy gebooie.

Ons word deur die woorde van Jesaja gemaan om die reg te soek. Ons behoort moeite te doen om uit te vind en te vra, te ondersoek na wat vir God welbehaaglik is.

Ons behoort ons lewens gereeld te ondersoek of daar nie miskien iets is waarin ek die Here teleurstel nie. Die Here verwag van ons veel meer as om net te sê dat ons in Hom glo en af en toe te bid en dalk ‘n stukkie uit die Woord te lees. En dit is ongelukkig die somtotaal van soveel volksgenote se geloofslewens. Ons verkies ‘n gemaklike godsdiens waarin daar nie veel

opoffering van ons hoef te wees nie. Die Here moet maar tevrede wees met wat ons bereid is om af te staan – ons sal nie bereid wees om te offer wat Hy vra nie. Ons “godsdiens” moenie van ons iets verwag nie, dit moenie vir ons “moeite” wees nie.

“En julle sê: Kyk, wat ’n moeite! En julle verag dit, sê die HERE van die leërskare; en julle bring geroofde en lam en siek diere  so bring julle dan die offer! Kan Ek dit met welgevalle uit julle hand aanneem? sê die HERE.” (Mal. 1:13). Ek het in hierdie tyd van inperking in Suid-Afrika bykans daagliks van mense gehoor wat mor en kla omdat hulle nie by die drankwinkels kan uitkom of sigarette mag koop nie. Ek het tog net van enkeles gehoor wat daaroor besorgd was dat die samekoms van gelowiges afgeskeep word. Geen moeite is ontsien om drank en sigarette te bekom nie selfs al was dit “onwettig”. En terselfdertyd is min tot geen moeite gedoen om toe te sien dat die samekoms van gelowiges realiseer nie. Ja, ek wonder of daar moeite gedoen is om ten minste tuis tot die Here te nader en uit Sy Woord te leer en of hierdie tyd elke week maar

eerder op NetFlix of YouTube gemors is? Hoe sal ons leer om goed te doen as hierdie ons houding is?

 

Geliefdes, die Here vermaan Sy volk deur die mond van Jesaja om ag te gee daarop dat ons Godsdiens oor meer gaan as net die slaafse navolging van insettinge en verordeninge. Die Here stel dit dat Hy sat is van die volk se feeste en offers, Hy is sat van hulle slaafse navolging van reëls terwyl hulle nalaat om goed te doen. Hy verwag van ons om te soek na wat reg is en om dit te doen. Hy verwag dat ons sal vra na dit wat in Sy hart is en dit sal najaag. “…Welgeluksalig is die man wat die HERE vrees, Bet. wat ’n groot welbehae in sy gebooie het.” (Ps. 112:1). 

 

Geliefdes laat ons luister na die wonderlike uitnodiging van die Here in ons gelese gedeelte. Laat ons na stille oordenking van ons tekortkominge dit nie ignoreer nie maar daarmee na Hom gaan. Laat ons na die Here gaan om die saak uit te maak. Laat ons ons ongeregtighede by die naam noem en voor Hom lê. Ja, as ek en u na stille oordenking ons eie lewe as ‘n besoedelde kleed sien wat skynbaar nooit weer kan wees soos dit was nie is daar vir ons hoop. En wanneer ons hierdie besoedelde kleed sien en erken dat ons dit self nooit weer sal kan skoon kry nie is daar selfs groter hoop. En wanneer ons dan hierdie besoedelde kleed voor die voete van onse Here Jesus Christus neerlê met ‘n opregte pleidooi om dit in Sy bloed vir ons te was is daar nie meer hoop nie, maar REDDING vir ons geliefdes!

 

Mag ek en u in hierdie oggend daadwerklik ag gee op hierdie uitnodiging van die Here. En mag ek en u opnuut gereinig word en skoongewas word van ons oortredinge. Mag ons met ‘n opregte hart na Hom gaan om van ons sondes gereinig te word, maar ook om deur Hom onderrig en geleer te word om goed en reg te doen!

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie