Afrikaner

DIE UTOPIESE FLATER VAN DE KLERK.

Klaas WaarseggerIn terugskouing opsoek na die werklike oorsaak van die dilemma waarin ons Afrikanervolk ons bevind, is van al die flaters van die verlede de klerk se utopiese flater sekerlik die mees roekeloseen onbegryplike. Volgens hom sou ‘n utopie op Suid Afrika neerdaal as ons net sou oorgee aan ‘n swart meerderheidsregering.

Om by die kiesers verby te kom is sy senterslag verwoord met die leuens van beleggings, vrede, veiligheid en voorspoed. Sy onderneming in die parlement dat die uitkoms van die onderhandelinge met die ANC, aan blank Suid Afrika voorgehou sou word in ‘n referendum, het hy doelbewus nie nagekom nie. Om sy verraad te kon deurvoer span hy toe die kar voor die perde en hou hy ‘n referendum voordat die onderhandeling van oorgawe bekend geword het by Kodessa.

DystopiaDie vooraf geheime samesprekings met politieke gevangenis en andere wat plaasgevind het in Dakar, Robben eiland en elders het eers later uitgelek. Nie meer ‘n teorie nie maar ‘n werklike sameswering. Daarby ‘n onheilige sameswering, want die koeël was toe reeds deur die kerk! Groot ophef is gemaak van die eensgesindheid en goeie wil tussen die ANC en die NP, wat indien dit getoets was, reeds duidelik sou geblyk het nie meer die Afrikaner verteenwoordig het nie. So is daar toe oor en weer gelieg om die buiteland tevrede te stel en die kieserspubliek in Suid Afrika om die bos te lei. “Gemeenskap” en ‘n paar ander goed gekonneteerdes het ‘n utopie ervaar as gevolg van die diefstal en korrupte projekte waarvan hulle oornag mijoenêrs geword het. Vir die res van Suid Afrika het de Klerk se utopie die dystopie geword .

In George Orwell se boeke, Animal Farm en 1984 word ‘n dystopie as volg gedefinieer:

  1. ‘n Eenpartystaat projekteer ‘n fopdemokrasie
  2. Die president word voorgehou as ‘n mesias, die redder van die land.
  3. Die rangorde van politici word bepaal volgens hulle “kulkuns” vaardigheid. Om te kan lieg, bedrieg, verdraai, verdoesel, ontken en te mislei is die kwaliteite wat jou laat uitblink in die party.
  4. Polisie eenhede word aangewend vir politieke teregstellings en kriminele aktiwiteite.
  5. Die land ontaard in universele lyding, armoede, werkloosheid en ongeregtigheid.
  6. “Kangeroe” verhore is aan die orde van die dag en mense word lewendig verbrand of met klippe dood gegooi.
  7. Eiendomsreg is bloot ‘n teoretiese gedagte.
  8. Kinders word op skool en volwassenis in die kerk inge-ent met valse propaganda.
  9. Pensioen en versekeringsfondse word gebruik vir staatskuld, misbruik en selfvereiking.
  10. Die staatsdiens swig onder onbevoegde, korrupte en traak my nie, amptenare.

Volgens definisie is ‘n dystopia ‘n nare of bose plek waar alles skeefloop. Dit voorspel ‘n toekomstige ramp waar ‘n rebellie en oorlog die uiteinde is. My vraag: Is Suid Afrika ‘n utopia of dystopia? Volgens de Klerk het Suid Afrika geweldig vordering gemaak oppad na ‘n volwaardige demokrasie. Is dit die waarheid of is dit nog en weer ‘n leuen wat jou as kieser se intelligensie onderskat ten einde jou te kan werf vir sy “utopia”?