1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6137712

Besoekers aanlyn

Ons het 56 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

'MISKRUIER' PARTY IS GLO DIE GROOTSTE AS DAAR NOU VERKIESINGS SOU PLAASVIND

 
VOORSITTER MNR. TOM VAN GRIEKEN: "DIE KIESERS SIEN DAT DIE ANDERE PARTYE DIE PROBLEME WAAR VLAANDEREN ONDERDEURLOOP BAGATELISEER EN IGNOREER
 
Geagte lesers. Ons het u reeds laat weet  dat na die vorige verkiesings die Vlaams Belang 'n enorme wins behaal het. Dit lyk daarop dat hulle hierdie sukses as daar nou gestem sou 2019 10 01 1word, sou gaan oortref. Die Christern-Demokratiese CD&V en die Socialistiese Sp.a  verlies is  dramaties. Ons sal die voorsitter van hierdie party vrae stel oor hierdie gunstige ontwikkelings dog ons sal ook ingaan op die vraag hoe 'n politieke party, wat sedert 2001 deur die liberalis 'meneer' De Gucht steevas  'n miskruiersparty genoem word so'n groei kon deur gemaak het  Soos bekend het hierdie partyvoorsitter van die VLD tydens 'n nuwejaarsbyeenkoms van sy liberale party in 2001 die toemalige Vlaams Blok vergelyk met hierdie diertjies, teneinde 'n negatiewe konnotasie wat kleef aan die woord 'miskruiers te bewerkstelling, en is hiermee deurgegaan toe die party hul naam vanweë die politieke proses moes verander in Vlaams Belang.

"Meneer van Grieken. Kunnen we hier stellen dat deze 'meneer' met hetgeen hij wilde beogen, het tegengestelde heeft bereikt en zijn negatieve connotatie om de leden van Vlaams Blok en later van Vlaams Belang met mestkevers te vergelijken averechts heeft gewerkt?"

2019 10 01 2"Wat meneer De Gucht zegt is voor zijn rekening en is al lang geleden natuurlijk. Het is echter wel symbolisch: de politieke elite in België kijkt neer op diegenen die hun buik vol hebben van de open grenzen, van de globalisering en de systeempartijen.

In het algemeen is die houding natuurlijk voor een deel typerend geweest voor deze verkiezingen. Terwijl de media en de traditionele partijen bezig waren met klimaatmarsen, was de bevolking met andere zaken bezig zoals pensioenen, de aanhoudende immigratiedruk en de steeds hoger wordende belastingen. De Vlaming betaalt veel, werkt hard en krijgt daar weinig voor terug. Vlaams Belang wist daar wel op in te spelen. Dat leidde tot onze verkiezingsoverwinning: terwijl de andere partijen in hun ivoren wetstraattoren zaten, stond onze partij tussen de mensen en luisterden we naar wat daar leefde".

 

"Zou hij over het hoofd hebben gezien dat deze diertjes juist zeer nuttig zijn omdat ze elke dag maar weer de rommel die anderen achterlaten opkuisen?"

"Misschien, maar ik zou liever aan de knoppen zitten en er voor zorgen dat er geen rommel ís om op te kuisen. Jammer genoeg blijven de andere partijen, ondanks een overduidelijke verkiezingsuitslag en tégen de wil van de kiezers in, het cordon sanitaire in stand houden".

 

"U heeft ook daadwerkelijk getoond dát u dat ook doet. Verschillende acties om bushokjes en straten schoon te maken getuigen hiervan. Ook vernamen we dat er regelmatig soepuitdelingen plaatsvinden voor hen die het niet zo breed hebben. We hebben nog nooit gehoord dat andere politieke partijen in uw land zoiets dergelijks op poten zetten. Hoe kan het dat alleen Vlaams Belang zo betrokken is met de naaste dan wel de medemens?"

"Omdat dat het DNA van onze partij is. Zoals ouders het opnemen voor hun eigen kinderen moet de overheid het opnemen voor onze eigen mensen. Dat is het uitgangspunt vanwaar wij vertrekken in al onze politieke initiatieven. Dan is het ook logisch dat we dat in de praktijk omzetten en het goede voorbeeld geven. Veel liever zou ik er echter voor zorgen dat zulke initiatieven niet nodig waren".

 

"We mogen gerust zeggen dat uw partij flink in de lift zit. Waaraan wijt u deze enorme vooruitgang?"

"De mensen zijn de traditionele partijen beu: ze beloven van alles voor de verkiezingen en na de verkiezingen, eenmaal de postjes binnen zijn, is er van de beloftes geen spoor meer. De mensen willen een partij die zowel voor als ná de verkiezingen hetzelfde blijft zeggen. In Vlaanderen is dat het Vlaams Belang"..

 

"De Christen-Democraten van CD&V en de Socialistische SP.a gaan er dan weer fors op achteruit. Zij zijn in hoge mate verantwoordelijk voor de ellende waarin Vlaanderen is gestort. Zou het zo kunnen zijn dat hun kiezers schoon genoeg hebben van al die multikulti en islamisering?"

"Uiteraard: migratie en de impact ervan op onze samenleving is de grootste zorg van de Vlaming. Vlaams Belang is de énige partij die de vinger op de zere wonde durft leggen en voorstellen op tafel legt die de massale migratie naar onze contreien aan banden kunnen leggen. Niet alleen CD&V en SP.a schoten daar te kort: ook de andere partijen hebben boter op het hoofd. N-VA sprak de afgelopen jaren heel stoere taal over migratie, maar in de praktijk hebben ze weinig tot niets veranderd".

"We kunnen ons voorstellen dat u de toekomst wat betreft het Vlaams Belang met vertrouwen tegemoet kan zien. Toch hangt toch altijd maar weer dat beruchte Cordon Sanitair als een zwaard van Damocles boven het hoofd van uw partij. Ziet u hier nog verandering in komen op korte of langere termijn?"

"Deze verkiezingen hebben wij vrij lang mee onderhandeld. Jammer genoeg besliste Bart De Wever op het laatste moment om ons er toch af t rijden, om dan weer een coalitie van verliezers in het zadel te helpen. Op lange termijn ziet het er echter goed uit. In 2024 moeten we de grootste partij worden zodat we zélf aan zet zijn en we het cordon kunnen doorbreken".

"Het Hoofdstedelijk Brussels Gewest is altijd al een moeilijk gebied geweest om als nationalistische partij voet aan de grond te krijgen. Nochtans valt er veel te ontginnen. Wat is uw verwachting wat betreft dit deel van België?"

"In alle grotere steden hebben we het moeilijk. Ook in Antwerpen en Gent speelt de demografie – de omvolking – ons parten. In Brussel komt daar dan nog de taalproblematiek bij. Ik zie de toekomst echter rooskleurig in: ook veel Franstalige Brusselaars zien met lede ogen aan hoe de traditionele partijen onze steden kapot maken. In Brussel voeren we dan ook tweetalig campagne. En dat werpt zijn vruchten af".

"Is het dan ook wellicht mogelijk om de verfransing af te remmen?"

"Uiteraard is de bescherming van de taalrechten van de Nederlandstaligen in Brussel voor ons nog steeds bijzonder belangrijk. Wij vragen niet meer dan dat de wet wordt toegepast. Maar zelfs dat is te veel voor de traditionele partijen, inclusief de N-VA, die ondanks het feit dat ze verschillende sleutelposities bekleed hebben in de vorige regering in geen enkel dossier Brussel het mes op de keel durfde te zetten. Maar om eerlijk te zijn: ik maak me meer zorgen om de arabisering van het Brusselse gewest. Wie de verkiezingslijsten van de Part Socialiste of Ecolo bekijkt moet zoeken naar een Europese naam. En in die strijd dienen Franstalige en Nederlandstalige Brusselaars zij aan zij te staan".

 

"Heeft u wellicht nog nieuws omtrent nieuwe ontwikkelingen bij Vlaams Belang die interessant zijn voor onze lezers?"

2019 10 01 3"Op dit ogenblik zijn we onze partij vooral aan het uitbreiden. Dankzij de verkiezingsoverwinning mogen we heel wat mensen aanwerven. We willen dat goed doen en dat betekent de juiste persoon op de juiste plek. Dat vergt heel wat inspanning en loopt soms trager dan we zouden willen, maar het is belangrijk. Het is met die mensen dat we in 2024 de grootste moeten worden".

 

"In buurland Nederland is onlangs het verbod om gezichtsbedekkende kledij te dragen van kracht geworden.  Afgaande op de eerste berichten over handhaving van deze nieuwe wet lijkt dit echter een wassen neus. Hoe is het bij u gesteld met zo'n zelfde verbod?"

"In België is sedert 2011 de wet “tot instelling van een verbod op het dragen van kleding die het gezicht volledig dan wel grotendeels verbergt” in openbare plaatsen van kracht. Toch zie ik dikwijls inbreuken op dit verbod. Men zou daar wat mij betreft strenger tegen moeten optreden".

 

"Zou dit wat betreft uw partij ook voor hoofddoekjes moeten gaan gelden? Per slot van rekening lijkt ons het dag in dag uit opzetten van zo'n bedekking niet erg gezond voor het haar van deze draagsters omdat dit verstikkend werkt"

"Wij willen dat alle toegevingen aan de islam in onze publieke cultuur worden gestopt, dus: geen aanbod van halal-voedsel meer, geen hoofddoeken in ons onderwijs en geen boerkini’s en gescheiden zwemuurtjes in onze zwembaden".

 

"We lazen dat tenminste van een moskee in Vlaanderen de erkenning, en daarmee de financiering is teruggetrokken door minister Homans.  Kunt u wat meer vertellen wat voor moskee dit betreft en wat de reden is dat deze niet meer erkend wordt als  'gebedshuis'?"

"U hebt het ongetwijfeld over de Al Ihsaan-moskee in Leuven. Een beslissing over de intrekking van de erkenning van deze moskee valt echter pas binnen enkele dagen".

"Denkt u dat de invloed van Vlaams Belang mede aan dit besluit ten grondslag heeft gelegen?"

"Als er een besluit wordt genomen en deze erkenning wordt geschrapt, dan valt dat zeker op het conto van het Vlaams Belang te schrijven. Het is door de druk die wij zetten dat de andere politieke partijen niet anders kunnen dan volgen".

 

"We willen afronden en wensen u en de uwen heel veel succes met het realiseren van uw streven om Vlaanderen weer het Vlaanderen van weleer te laten zijn"

"Zeer wel bedankt!" 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie