1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6136480

Besoekers aanlyn

Ons het 68 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

‘n LEWE SAAM MET HOM

BybelGénesis 6:1-22

Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. (:9).

Daar is baie mense vir wie daar geen groter vrees is as om alleen te wees nie. Hulle kan nie vir n paar ure alleen wees nie en is deurgaans opsoek na geleenthede om in ander mense se geselskap te wees.

Daar is egter geen groter eensaamheid as om van God verlate te wees nie. Ek wonder dan soms hoeveel mense gedurig na geselskap soek om juis daardie gevoel van verlatenheid te probeer ontwyk? En ironies genoeg is die uitweg hiervoor om juis genoeg tyd in te ruim in u lewe om uself met God af te sonder en alleen met Hom te vergader.

Die hedendaagse mens het min erg daaraan om tyd aan God af te staan. Daar is net soveel ander dinge wat ons tyd in beslag neem. Daar is vermaak om van te kies en te keur. Dit is van sport tot films, videos op die internet, speletjies op die telefone en so kan ons voortgaan. En hiermee word mense tot laataand besig gehou sodat hulle te moeg is om tyd aan God af te staan voordat hulle gaan slaap. In die oggend is dinge weer heeltemal te gejaagd om tyd vir Godsdiens in te ruim en stil te word om na God se Woord te luister.

Noag daarenteen was n man wat vir God in sy lewe tyd gemaak het. God was vir hom n prioriteit in sy lewe en daarom het Noag n gesonde verhouding met God gehad. En so het God dan ook Sy plan om die aarde te verwoes aan Noag bekend gemaak. God het besluit om hierdie man wat so na aan Hom geleef het se lewe te spaar wanneer Sy strafgerig voltrek sou word. God het nie alleen sy eie lewe nie, maar ook die lewens van diegene wat deel van sy huis was, gespaar. Hierdie man wat sy lewe met God gedeel het kon as instrument in God se Hand gebruik word. Noag het n gehoorsame dienskneg en bruikbare instrument in God se Raadsplan geword.

Ek en u is ook nie sommer toevallig hier op aarde nie. Ons is nie veronderstel om maar net deur die pad van die lewe te probeer worstel nie. Die Here het ook vir my en u n lewensweg gebaan. En Hy wil vir my en u ook hierin raad gee en lei langs die weg wat ons agter Hom aan moet gaan. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan; Ek wil raad gee; my oog sal op jou wees. (Ps. 32:8).  Daar is ook n doel met my en u bestaan hier op aarde. Maar om hierdie doel te ken en te verstaan, moet ons eers werklik ons Skepper leer ken. En daarna moet ons in opregte ootmoed na Sy leiding vra eerder as om aan Hom te probeer dikteer tot watter diens ons bereid is.

God wil ook ons lewenspad saam met ons stap. Hy wil hê dat ons ons lewens met Hom sal deel Hy wil in ons lewens deel. Hy wil in ons hartseer deel. Toe Jesus haar dan sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween, het Hy geweldig bewoë geword in sy gees en Hom ontstel (Joh. 11:33). Jesus het geween. (Joh. 11:35). Hy wil in ons vreugde deel. Ook moet jy dankoffers slag en daar eet en vrolik wees voor die aangesig van die HERE jou God. (Deut. 27:7). Hy wil ook vir ons leiding gee en vir ons deur Sy Woord die weg aandui waarop ons soos n Noag, Dawid of Abraham Hom kan navolg.

Ons wens soms dat God ook met ons sou spreek soos wat Hy met hierdie manne gespreek het. En heeltemal te maklik vergeet ons dat God se Woord onveranderlik is van die begin tot die einde dieselfde. Ons vergeet dat hierdie manne die rigting in hul lewens gevind het deur God se stem, deur God se Woord. Ons vergeet dat ons ook die rigting vind, die voorreg in ons tyd vir ons gegun word om met God te wandel deur die leiding wat Hy vir ons uit Sy onveranderlike Woord bied. Ons kan tereg sê dat Sy Woord dit ook vandag nog vir my en u moontlik maak om met God te wandel. Dit is die lamp wat vir ons die weg wys - die lig vir ons pad is waarlangs ons met Hom kan wandel. U woord is n lamp vir my voet en n lig vir my pad. (Ps. 119:105).  

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie