Afrikaner

BESLUITE: OORSAAK EN GEVOLG!

Oorsaak en gevolgBesluit: Kort na die diaboliese, berekende en fyn beplande sluipmoord op dr. H.F. Verwoerd, word binne die Afrikaner Broederbond, die drie suster en ander kerke, besluit dat apartheid sonde is, nie moreel verdedigbaar is nie, magsdeling moet plaasvind, ‘n geïntegreerde regering van nasionale eenheid totstand gebring word, alles terwille van blanke en Afrikanervoortbestaan!

OORSAAK: Die oorsaak hiervan is tweeledig. Eerstens het die sg. Samesweringsteorieë van ‘n totale aanslag ‘n werklikheid geword. Gedryf deur die Brits/Amerikaanse fasiliteerders Lord Robin Renwick, Henri Kissinger en ‘n legioen ander knoeiers in opdrag en met toestemming van hulle regerings, is daar geweldige druk uitge-oefen op die regerings van Vorster, Botha en de Klerk om beleid te verander.

Tweedens was die opvolgers van dr. Verwoerd in die eerste plek nie standvastig genoeg en tweedens intellektueel nie sterk genoeg om die weerstand wat nodig was te handhaaf in belang van die volk wat hulle moes verteenwoordig en waarvoor hulle verantwoordelik was nie.

DIE GEVOLG: Die gevolg was die onvermydelike en herhaalde voorspelde eerlose oorgawe van die mag van regeer aan ‘n Swart Kommunistiese Meerderheid terroriste. ‘n Illegitieme Regime wat die blanke en sy besit voëlvry verklaar het deur ‘n Afrikanervyandige grondwet wat hulle met hierdie swakkelinge, sonder mandaat van die blanke kiesers, beding het.

Na 25 jaar van hierdie onwettige regime is duisende van ons mans, vroue en kinders begrawe wat op die onbeskryflikste barbaarse wyses vermink, verkrag en uiteindelik vermoor is. Daarnaas is die verval van infrastruktuur, veiligheid, wet en orde en veral algemene dienslewering op elke denkbare terrein van die lewe, tot niet!

Waarom nie weerstand gebied nie?

Ek het hierbo in die eerste sin verwys na die diaboliese en fyn beplanning van die moord op dr. Verwoerd. Daardie diaboliese en fyn beplanning het nie opgehou na dr. Verwoerd se dood nie. Dit het voortgegaan om die hele Afrikanervolk met ‘n valse skuldgevoel te belaai, ons as gevolg daarvan te verdeel en met die verwagting van wigte en teëwigte, eie huise, eie skole en die moontlikheid van ‘n eie volkstaat, al dieper te betrek by ‘n proses van onderhandeling...... om onsself te vernietig! Ja, sommige van ons eie volksgenote het ons eie grootste vyand geword!