1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6572511

Besoekers aanlyn

Ons het 24 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

WEES IN ALLES DANKBAAR

Bybel1 Thes. 5:12-28

“Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle.” (:18).

Dit is in ons tyd algemeen om mense te hoor sê – “Die Here het vir my gesê . . .” Dit is natuurlik waar dat God vir Hom mense afsonder met wie Hy ‘n baie besonderse verhouding aanknoop en aan wie Hy baie van Sy verborgenhede bekendmaak. En hierdie mense sal ook uit die aard van die saak ‘n fyn aanvoeling hê vir iets wat God se wil is en dinge wat Hom mishaag.

Dit is dan ongelukkig ook so dat ‘n onrusbarende hoeveelheid mense wat “die Here hoor spreek het” dinge verkondig wat hul eie versinsels is. Dit spruit nie voort uit ‘n ware, opregte en diepe soeke na God se Wil nie, maar eerder uit ‘n sieklike sug na selfverheerliking en selfverheffing. Dit gaan vir so ‘n persoon nie om die Wil van God te ken nie, maar eerder om die eer te ontvang as iemand wat só belangrik is dat hy/sy God se Woord hoor wat vir ander mense verborge is. En hierdie mense raak menigmaal só belangrik in hul eie oë dat hulle selfs woorde in God se mond lê. Hulle verkondig dinge wat in stryd met Sy onveranderlike Woord is.

Ons leer uit die gelese gedeelte iets besonders van God. God maak aan ons, uit Sy Woord, ‘n deel van Sy Wil aan ons bekend – dat ons dankbaar moet wees. “...want dit is die wil van God ...”. Die Woord van God getuig op verskeie plekke van God se welgevalle in dankbaarheid. Dit word ook aanbeveel aan die brief wat Paulus aan die Efésiërs skryf. “terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die Naam van onse Here Jesus Christus,” (Efés. 5:20). En in die brief aan die Kolossense word hierdie mense ook vermaan om dankbaar te wees. “VOLHARD in die gebed en waak daarin met danksegging;” (Kol. 4:2).

Die Woord van God leer vir ons ook God se walging aan ondankbaarheid. ‘n Ondankbare mens word in dieselfde kategorie as verraaiers, bandelose en onheilige mense geplaas. “MAAR weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig,” (2 Tim. 3:1&2). God se afkeur aan ondankbaarheid is tog duidelik aan ons getoon in Sy verhouding met die volk Israel. Dink maar hoedat die toorn van God telkens teen hierdie volk ontvlam het omdat ootmoed en dankbaarheid nie in hul lewens te bespeur was nie, maar eerder murmurering en ondankbaarheid. “En moenie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom.” (1 Kor. 10:10).

Ons moet as God se kinders daarteen waak om nie in ons tyd in ‘n strik van ondankbaarheid gevang te word nie. Die nuus media gee vir ons op ‘n daaglikse basis genoeg berigte deur van allerhande dinge waaroor ons ondankbaar kan voel. Ons hoor daagliks van moorde op ons mense. Ons hoor daagliks die verkwisting van belasting geld waaraan eerbare burgers swaar betaal. Ons hoor daagliks van korrupsie en misdaad van allerhande soorte. Ons behoort beslis nie hierdie onregte te gedoog nie. Ons behoort nog minder hieraan gewoond te raak of nog erger, onsself op enige wyse hiermee te vereenselwig. Maar ons moenie toelaat dat hierdie dinge veroorsaak dat ons nie meer die goeie en kosbare gawes raaksien waarmee God ons deurgaan seën nie.

Ons aanvaar so maklik God se gawes as vanselfsprekend. Wanneer was die laaste keer dat u God opreg gedank het dat Hy u en u familie veilig gehou het in ons misdaad geteisterde land? Wanneer was die laaste keer dat u God gedank het vir die goeie gesondheid waarmee Hy u en u geliefdes seën? Wanneer laas het ek en u God opreg gedank vir die voorreg van ‘n goeie werk in ‘n land met ‘n onrusbarende hoë werkloosheidsyfer? Wanneer laas het ek en u God gedank vir die feit dat Hy ons tugtig wanneer ons van Hom af wegdwaal om ons weer tot inkeer te bring? Wanneer laas het ek en u werklik gaan dink oor al die mooi dinge waarvoor ons aan God dank verskuldig is?

Ons moet dalk in hierdie tye waarin ons so vinnig is om God om hulp te vra, onthou dat Hy ons graag help. Ons moet onthou dat Hy ons liefdevolle Vader is wat ag gee op ons hulpgeroep en bedes. Eweneens moet ons onthou dat Hy van ons eis om aan Hom eer en dank toe te bring. “Offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste; en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.” (Ps. 50:14&15). “Die een wat dank offer, eer My; ...” (Ps. 50:23).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie