1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6510128

Besoekers aanlyn

Ons het 20 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

NAAMSVERANDERING IN EINDHOVEN

TJERK LANGMANWITTE DE WITHSTRAAT IN EINDHOVENSE ZEELIEDENBUURT DREIG OM BARBAROSSTRAAT TE WORD.

 

RAADSLID MNR. TJERK LANGMAN VAN DIE LYS PIM FORTUYN: "DIT IS ALLES DIE GEVOLG VAN DIE POLITIEKE KORREKTHEID VAN DIE SOSIALISTE VAN DIE PARTY VIR DIE ARBEID"

 

Ons het 'n insiggewende vraaggesprek gehad met mnr. Tjerk Langman van die Eindhovense faksie van die Lys Pim Fortuyn, wat hom as enigste teen die naamsverandering van die Witte de Withstraat na die Barbarosstraat uitgelaat het.

 

"Meneer Langman u gaf al aan dat deze kwalijke ontwikkeling te wijten is aan het beleid van de socialisten die het nodig vonden om het begrip burgerparticipatie te lanceren. Kunt u de lezer uitleggen waarom de Partij voor de Arbeid zo nodig deze naamsverandering wilde doorvoeren?"

 

"De zeeheldenbuurt in Eindhoven zou worden gesaneerd. De huizen waren oud en er was dringend behoefte aan nieuwbouw. De hele wijk zou worden heringericht. De toenmalig PvdA wethouder kwam toen met het plan om de wijkbewoners de nieuwe straatnamen te laten kiezen voor de zeeheldenbuurt. Gelukkig kozen de bewoners vooral voor de ‘oude’ straatnamen. Alleen het Turkse deel van de bewoners kwam met de naam van Barbaros op de proppen, 'n Turkse piraat die dood en verderf heeft gezaaid op Europees grondgebied in de zestiende eeuw. De straatnamencommissie wees deze naam meteen resoluut van de hand i.v.m. het dubieuze verleden van Barbaros maar de PvdA wethouder wilde persé een straatnaam van een buitenlandse zeeheld in de wijk dus de straatnaam Barbaros moest en zou er komen! Dit zeer tegen de zin in van de straatnamencommissie. Hierdoor verviel de straatnaam Witte de With die al sedert 100 jaar bestaat in Eindhoven".

wiit de withstraat in eindhoven

"Wat houd burgerparticipatie in de praktijk precies in?"

 

"Burgerparticipatie is een proces waarbij de inwoners wordt gevraagd om een bepaalde beslissing te maken over een onderwerp. Zoals nu het kiezen van de straatnamen van een wijk".

 

"U heeft middels een motie terecht vragen over deze naamsverandering gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders. Wat was hun reactie?"

 

"Ik wilde weten waarom het advies van de straatnamencommissie niet was opgevolgd en waarom de straatnaam Barbaros niet was geschrapt zodat de straatnaam Witte de With in ere kon worden hersteld. De naam Witte de With hoort nu eenmaal bij de geschiedenis van Eindhoven.

Zij wilde de straatnaam uiteindelijk niet  weer veranderen in Witte de With omdat de keuze via burgerparticipatie was bepaald. Als u weet dat in de wijk veel mensen met een Turkse achtergrond wonen is het niet verwonderlijk dat zij met dito straatnamen aan komen zetten. Daarom is het zaak om dit soort burgerparticipatieprocessen in het vervolg tegen te houden om te voorkomen dat in de volkswijken nog meer straatnamen worden benoemd naar bijvoorbeeld Turkse 'helden' van bedenkelijk allooi".

 

"Hoe kan het zijn dat de andere fracties in de Eindhovense raad het blijkbaar allemaal wel goed vinden wat er zich hier voltrekt?"

 

"Omdat de andere fracties politiek correct zijn en niet veel op hebben met onze vaderlandse geschiedenis. Zij willen liever in een goed blaadje komen te staan bij onze inwoners met een buitenlandse achtergrond. De “multiculturele” samenleving is voor hun van levensbelang, daar moet alles voor wijken. Zelfs onze eigen Nederlandse cultuur en identiteit".

 

"Waarom heeft men geen bezwaar tegen deze Barbaros, die in Turkije geëerd word en toch de meest gruwelijke dingen heeft uitgehaald, maar wel tegen een zeeheld als vice-admiraal Witte Corneliszoon de With?"

TJERK LANGMAN en kie

 

"Op verschillende plaatsen in Nederland is de afgelopen tijd geprotesteerd tegen de naam van vlootvoogd Witte de With omdat hij een rol zou hebben gespeeld bij de slavenhandel. Het is dan ook onbegrijpelijk dat ze wél voor deze straatnamen kiezen terwijl de man in kwestie in de zestiende eeuw de Franse stad Nice heeft laten plunderen en Christelijke slaven verhandelde in de Toulon".

 

" Feit is dat elke keer als een Turkse marineschip het standbeeld van Barbaros aan de Bosporus passeert, er als teken van respect saluutschoten worden afgevuurd. Zijn de raadsleden hiervan op de hoogte?"

 

"Het werd mij tijdens de raadsvergadering waar we over de straatnamen hebben gedebatteerd duidelijk dat ze zich nauwelijks hadden verdiept in het onderwerp of de persoon Barbaros. Zij wilden gewoon ook dat de straatnaam er kwam. Dat hadden ze vooraf al zo bepaald".

 

" Hoe is de samenstelling van die wijk?"

 

"Het is een echte volkswijk met veel mensen met een buitenlandse afkomst. Vooral veel moslims".

 

"Is dit van invloed geweest op de wijziging?"

 

"Absoluut! Zij zullen nooit kiezen voor een Nederlandse zeeheld maar altijd voor een buitenlandse zeeheld. Zoals nu Barbaros. Het geeft ook wel weer aan hoe slecht het is gesteld met de integratie. Ze wonen in Nederland maar met hun hart zijn ze nog steeds in het land van herkomst".

 

"Laten we nu eens onze fantasie erop los laten en ons inbeelden dat in landen als Marokko of Turkije een groep Nederlanders woont die zou voorstellen om een straat of plein te veranderen omdat de huidige naam hun niet welgevallig is. Denkt u dat zo'n plan kans van slagen heeft?"

 

"Nooit! Daar zijn ze veel te nationalistisch voor. Het zou als een belediging worden gezien".

 

"Wat zouden we nog meer kunnen verwachten want niets lijkt immers te gek of te dwaas voor de politiek correcten?"

 

"Iedere keer denk ik, heel veel gekker kan het niet worden en dan gebeurt er toch weer iets waarvan ik niet dacht dat het mogelijk was. Zij buigen diep voor de multiculturele samenleving. Alles moet wijken en zelfs onze identiteteit zoals ik eerder al opmerkte".

 

"Wederom onze hartelijke dank en sterkte in de strijd tegen deze verloedering".

 

"Dank u wel".

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie