1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6509104

Besoekers aanlyn

Ons het 17 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

HY ROEP SONDAARS TOT BEKERING! Markus 2:13-17

BybelEn toe Jesus dit hoor, sê Hy vir hulle: Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. (:17).

Dit was tot groot ontsteltenis van die skrifgeleerdes en Fariseërs dat Jesus saam met tollenaars en sondaars aan tafel gaan. Hulle moes seker gedink het dat as Hy wat God is geweet het wie en wat diegene was wat saam met Hom aan tafel was, sou Hy nie eers in hulle rigting wou kyk nie. Inderdaad het Hy geweet hoe vuil en besmet hulle lewens was, maar ewenwel het Hy geweet dat Hy hulle nie in daardie slegte toestand wil laat nie. Hy nooi hulle om na Hom te kom sodat hulle skoongewas kan word.

Ek dink dat talle gelowiges vandag steeds geneig is om hierdie houding van die skrifgeleerdes en Fariseërs aan te neem, nl. om met afsku en veragting na verlorenes te kyk. En dit asof ons nie elkeen iewers in die verlede in dieselfde toestand verkeer het nie. Dit is inderdaad n voorskrif in die Woord dat God se kinders hulself moet heilig hou. Ons moet ons dus van die wêreld en verkeerde mense afsonder en nie met hulle verkeerde lewenswandel gemeenskap hou nie. Maar dit beteken nie dat ons n geestelike meerderwaardige houding moet inneem nie. Inteendeel is ons veronderstel om met erbarming na verlorenes te kyk terwyl ons siel oor hul ellendige toestand treur. Dit terwyl ons bid en hoop dat hulle uit die sondemag verlos mag word.

Ons dink soms verkeerdelik dat iemand se lewe só sleg en vol ongeregtigheid is dat daar vir die persoon geen redding is nie. En wat n groot denkfout om die krag van Christus se soenbloed te onderskat! Dink maar aan die talle tollenaars, hoere en self moordenaars wat Hom ontmoet het en vergifnis kon ontvang. Hulle is skoongewas deur Sy kosbare bloed en Hy was getrou om hulle hul oortredinge te vergewe nadat hulle dit na Hom gebring het en dit bely het. Dit is immers wat Hy beloof in 1 Joh. 1:8&9: AS ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

God verwag egter dat ons ons skuld sal erken en ook ons afhanklikheid van Sy genade om ons te reinig. Soos wat dit nodig is dat ons ons ongeregtigheid moet ken en dit bely, is dit ewe belangrik om te glo dat wanneer God ons (en so ook ander mense) vergewe daardie vergifnis volkome is. Let op die woorde in 1 Joh. 1 dat Hy ons van alle ongeregtigheid reinig. Hy gaan ons nie soos n mens later weer daaraan herinner nie. Nee, so n skuldgevoel is van die Satan. Die offer wat Christus vir ons gebring het, was een wat vir ons volkome reiniging voor God bewerk om weer vir ons vrede met God teweeg te bring. Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom. (Jes. 53:5&6).

Ek en u moet onthou dat wanneer God vergewe het, het niemand die reg tot verdere aanklag nie. Ja, selfs nie eers die satan nie. Dit beteken dat u ander mense moet vergewe omdat u geen reg het om skuld teen iemand te hou wat deur God vergewe is nie. En so moet u ook verstaan om uself te kan vergewe vir foute wat u dalk in hierdie lewe gemaak het, want as God u vergewe het, het niemand die reg tot verdere aanklag nie ook nie uself of die Satan nie!

Daar is egter nie vergifnis sonder belydenis van sonde nie. Net soos wat n persoon wat baie siek is sy siekte en nood aan n geneesheer ontken bes moontlik weens sy siekte gaan sterf, sal sondaars wat hul sonde ontken ook as gevolg daarvan sterf. Maar vir hulle wat hul sondes erken en bely, is daar telkens n wondergenesing wat deur die groot Geneesheer bewerk word.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie