1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6511031

Besoekers aanlyn

Ons het 16 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

IS U LEWEND VIR HOM?

BybelMarkus 12:18-27 “God is nie ‘n God van dooies nie, maar ‘n God van lewendes. ...” (:27). Is dit nie ironies dat daar verwys word na Abraham, Isak en Jakob wat alreeds gesterf het en dit dan pertinent gestel word dat God nie ‘n God van dooies is nie, maar van lewendes? Die feit dat al drie hierdie manne reeds oorlede is, is nie al wat hulle in gemeen het nie. Hierdie drie manne was erfgename van God se beloftes. Hierdie drie manne was manne wat in God en in Sy beloftes geglo het.

Hulle was manne wat nie maar net godsdienstig was nie, maar manne wat in gehoorsaamheid aan die stem van God geleef het, in Hom geglo het en Hom liefgehad het. Hierdie manne was m.a.w. manne wat vir God lewend was! Ons lees uit Génesis 15:6 dat Abraham in God geglo het en dat sy geloof hom tot geregtigheid gereken is. “En hy het in die HERE geglo; en Hy het hom dit tot geregtigheid gereken.” Abraham was nie maar net ‘n godsdienstige man wat die insettinge en verordeninge van God op ‘n slaafse manier nagekom het nie. Abraham was gehoorsaam aan die bevele van die Here omdat hy God bo alles liefgehad het. En Abraham het hierdie liefde van hom teenoor God bewys deurdat hy selfs bereid was om sy geliefde seun aan God af te staan – nie met woorde nie, maar inderdaad het sy optrede van sy gehoorsaamheid en bereidwilligheid getuig!

 

In teenstelling met Abraham se gehoorsaamheid en vurige liefde vir God lees ons in Openbaring 3:1 van die Here wat die gemeente van Sardis aanspreek omdat hulle geestelik dood is. “...Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef, en jy is dood.” En hoeveel “Christene” is daar nie in ons tyd wat in naam Christene is terwyl hulle in hul hart, siel, gees en werke dood is vir die Here nie? Mense wat so gewoond is om in die misdade en sondes van hierdie wêreld te leef dat hulle volgens die woorde van Efés. 2 vir Hom lewend gemaak moet word omdat hulle geestelik gedood is. “EN julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, ...” (:1&2).

 

U is dalk vanoggend oortuig dat u wel vir die Here lewend is. In daardie geval sal dit dalk goed wees as ons hierdie oortuiging op die proef kan stel. Is u só lewend vir die Here dat u bereid is om vir Hom te sterf? Ons onthou van die belydenis van Petrus in Matt. 26:35:”Petrus sê vir Hom: Al moes ek ook saam met U sterwe, ek sal U nooit verloën nie! So het ook al die dissipels gesê.” En dan onthou ons ook wat uiteindelik gebeur het. “Toe begin hy homself te verwens en te sweer: Ek ken die man nie. En dadelik het die haan gekraai, en Petrus het die woord van Jesus onthou wat Hy vir hom gesê het: Voor die haan kraai, sal jy My drie maal verloën. En hy het buitentoe gegaan en bitterlik geween.” (:74&75).

 

Dit is maklik om met die tong te bely dat ons bereid is om selfs vir die Here te sterf omdat ons Hom so baie liefhet. Maar as dit die waarheid is waarom is daar soveel gelowiges wat nog huiwer om in hul harte en in hul eie lewens heeltemal te sterf sodat hulle in Hom nuutgebore kan word? Die waarheid is dat ons nie uit onsself vir Hom lewend kan wees nie, maar dat ons eers in onsself moet sterf sodat Hy deur die Heilige Gees ons vir Hom lewend kan maak. “As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat Hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor Hom nie meer nie. Want die dood wat Hy gesterf het, het Hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe; maar die lewe wat Hy leef, leef Hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend vir God in Christus Jesus, onse Here.” (Rom. 6:8-11).

 

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie