1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6508921

Besoekers aanlyn

Ons het 10 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

Media-akkuraatheid

Die AVP plaas graag hierdie brief van mnr. MEINHARD PETERS ter beskaming van professionele en amateur joernaliste wat terwille van die gees van die tyd, artikels skryf en plaas sonder om die waarheid en werklikheid in aanmerking te neem. In belang van hulle inkomste neem hulle deel aan klimaatskepping, ongeag die gevolge daarvan!

Die AVP heg ook inligting wat soos in mnr. Meinhard se skrywe vermeld word, vrylik beskikbaar is om aan te dui hoe bedenklik die media se omgang met die waarheid geword het as hulle sonder grense, grense van welvoeglikheid, waarheid en werklikheid begin opereer binne die beleid en raamwerk van die vyande van die Afrikanervolk. Die doel? Onteenseglik die bevordering van die oogmerke van ons vyande. Die gevolg? Reeds dit wat rondom u waarneembaar is in vergelyking met voor 1966!

 

Winnie Mandela se slagspreuk12 April 2018

Aan:     Die Bestuur van Afrikaanse Programme, SABC

Afskrif: RSG-Nuuskantoor.

Geagte Bestuur,

Oor die afgelope dae het u daagliks omstandig berig oor die afsterwe van mev Winnie

Mandela, die gewese gade van Nelson Mandela. Ons het die volgende waargeneem:

1.         Skielik is Winnie Mandela nou Madikizela Mandela. "Winnie" word weggelaat.

2.         Sy word deurgaans voorgehou as heilige, as 'n held of vleklose ikoon van die stryd

teen Apartheid.

3.         Oor haar misdade waaroor sy in die hof skuldig bevind is word bitter weinig gerap-

porteer, laat staan nog oor haar betrokkenheid by MK, Chris Hani en Julius Malema

se EFF.

4.         Die redes waarom Nelson Mandela haar eenkant toe geskuif het word ook nie ver-

meld nie. Haar ondersteuning van die skandalige, brutale halssnoermoorde word

deur u liefs verswyg. Oor Stompie Moeketsi Sepei word niks gesê nie.

5.         Op Woensdag, 11 April 2018 lui u nuusbulletin: "Suid-Afrika neem vandag afskeid

van Madikizela Mandela..." ens.

Ons wil dit graag onder u aandag bring dat hierdie beeld wat u van Winnie Mandela

skilder werklikheidsvreemd is. Dit kom neer op 'n onbillike aanbieding wat die dui-

sende slagoffers van swart-op-swart geweld (gepleeg deur MK- en ANC-kaders) te na

kom en hul opgeofferde lewens minag. Die hele Suid-Afrika was ook nie by die Orlando

Stadium om van haar afskeid te neem nie; soos wat u in u nuusberigte te kenne gegee

het nie. Trouens in die sosiale media en uit die dagblaaie sou u kon agterkom dat daar

'n wye skeptisisme jeens "Madikizela" se loopbaan bestaan.

Lees gerus in dié verband die verslag van Mondli Makhanya in Rapport Weekliks, 8

April 2018 (Bladsy 8: Anderkant van ikoon). Dit is verstommend dat u sodanige kom-

mentaar deur 'n swart skrywer in u nuusberigte oor Winnie Mandela verswyg.

Daar is natuurlik geen manier waarop ons u deelname aan staatspropaganda kan ver-

hoed of omkeer nie. Dit is u eie besluit; of dit is inderdaad u opdrag om op daardie pad

te loop. Dit is wel vir ons belangrik dat u sal kennis neem dat die publiek nie daarmee

genoeë neem nie. Dit sal ook waardeer word as u in die toekoms u berigte oor sulke

aangeleenthede kan balanseer met billike kommentaar en met 'n meer akkurate weer-

gawe van hoe "Suid-Afrika" werklik oor sulke sake dink en voel.

Die swart-op-swart geweld in die dekades van 1980-1990's is alombekend en baie

goed gedokumenteer. U kan gerus van die relevante publikasies van die SA Instituut vir

Rasseverhoudings daaroor raadpleeg; in die besonder 'n artikel deur John Kane-

Berman in Politicsweb, gedateer 17 Augustus 2017 waarin die doelstellings van die

moorde en sluipmoorde uiteengesit word. Berman skryf: "The purpose was to make

the country ungovernable, to rule black townships by terror, and to eliminate black po-

litical rivals."

Behalwe die SAIRR se navorsing is daar talle publikasies wat materiaal bevat oor die

wrede halssnoermoorde en die strategie van terreur waarvan dit 'n integrale deel was.

Winnie Mandela het haar ondersteuners met groot drif aangespoor om die petrol-, mo-

torbande- en brandmetode te gebruik om van individue ontslae te raak. Daardeur is

duisende swartmense aan dié onmenslike geweld en trauma uitgelewer.

Dit is vir ons vreemd dat u verkies om hierdie aspekte van die "stryd teen Apartheid"

nou dawerend te verswyg. U aanbieding van die nuus pas in hierdie geval nie by 'n pro-

fessionele nuusdiens of 'n openbare uitsaaidiens nie.

Met agting,

MEINHARD PETERS

Nms Media-Akkuraatheid

[per e-pos versend]

Damer's Nelson and Winnie Mandela picture gallery

Bruce Damer

Winnie finally admits involvement in the murder of the young activist Stompie (Cape Times coverage of the Truth and Reconciliation Commission)

HILLARY CLINTON FOUND MURDERER OF 14-YEAR-OLD BOY VERY "CHARISMATIC"

Mandela had participated in the beating, punching the youths with her fist.

February 12, 2014

Daniel Greenfield

From the Blair papers: "May 15 - HC enthralled by S. Afr. investiture; discussed characters there like Arafat, Aristide, how charismati Winnie is."

How charismatic was Winnie Mandela? Someone ought to ask Stompie Moeketsi.

Stompie Seipei was killed on Winnie Madikizela-Mandela's instructions to prevent the Mandela "crisis committee" discovering how badly the Mandela United Football Club had assaulted four youths they had abducted from the Soweto Methodist Manse, the Truth and Reconciliation Commission heard on Wednesday.

Former club "coach" Jerry Richardson testified that Madikizela-Mandela decided to kill Seipei to cover up what had happened.

The Mandela crisis committee, made up of church, community and ANC leaders, was formed to secure the release of four boys, including Seipei, who were abducted from Methodist minister Paul Verryn's manse in late December 1988.

"I slaughterd him (Seipei) like a goat," Richardson said, as Seipei's mother, Joyce, left the hearing hall in tears.

Richardson said he abducted Seipei on Madikizela-Mandela's instructions after Verryn was falsely accused of sodomising the boys.

He said Seipei was more severely beaten than the other three youths because Madikizela-Mandela accused him of being an impimpi (police informer).

"Stompie was tortured so severely... I could see he would ultimately die," Richardson said.

He said Madikizela-Mandela had participated in the beating, punching the youths with her fist. The youths were later sjambokked and lifted into the air and dropped onto the concrete floor.

A few days later, Richardson and "Slash" took Seipei to the site in Noordgesig they had chosen. Richardson said he had to help Seipei walk because "he was very sick and very weak".

When they reached the site, Richardson said he made Seipei lie on his back and separated a pair of garden shears.

He said he stabbed Seipei in the neck. "I put the shears through Stompie's neck. They went to the back... It was a stabbing motion, not a cutting motion," Richardson said when asked precisely how he had killed Seipei. He pointed to behind his right ear as he spoke.

And then the very charismatic Winnie Mandela also ordered the murder of the doctor who examined the boy she had killed.

Winnie Madikizela-Mandela arranged for the killing of a Soweto doctor because she said he ''was disturbing her in her political work'' and offered $8,000 for doing the job, one of the two men convicted in the slaying testified today.

The murderer, Cyril Mbatha, said he and his accomplice had met with Mrs. Mandela at her home, where she told them they would be helping ''the cause'' if they killed the doctor, Abu-Baker Asvat. She then gave them a gun to use, he said.

At one point, a half-dozen of Mrs. Mandela's followers marched into the public hall wearing army fatigues and red berets and sat close to the front of the room. Shortly afterward, Mr. Mbatha's accomplice, Pumlile Dlamini, said he felt too ill to testify. In his written testimony, he too accuses Mrs. Mandela of offering to pay him for killing Dr. Asvat.

The chairman of the commission, Archbishop Desmond M. Tutu, said that fear of Mrs. Mandela could not be ignored and promised police protection for anyone who wanted it.

Most of the day's testimony focused on the killing of Dr. Asvat, which occurred in his clinic. There has been some testimony that he was feuding with Mrs. Mandela when he died. Witnesses have said Mrs. Mandela involved him in a convoluted plan to ruin a young white church minister whose popularity she envied.

In December 1988, she kidnapped four young men from the church mission, supposedly to protect them from the minister. The three who survived said they had been kept prisoner and beaten until they agreed to accuse the minister of sexually abusing them. One of the boys, Stompei Seipei, 14, was later found dead. Mrs. Mandela was convicted of assault and kidnapping in the case in 1991 and received a suspended sentence.

But the Asvat family believes that the doctor was killed because he had examined the boy soon after he had been badly beaten.

You can see why this sort of monster would impress Hillary Clinton.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie