1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6450910

Besoekers aanlyn

Ons het 31 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

ELSPEET - OASE VAN RUS OP SONDAE

SKRIBA MNR. ALBERT VAN ARK: "IN ONS DORP HEG ONS AAN DIE SONDAGSRUS" hersteld herv kerk in elspeet


Ons het 'n interessante vraaggesprek in die Nederlands met mnr. Albert van Ark, die skriba van die Hersteld Hervormde Kerk in die dorpie Elspeet gehad. In teenstelling met die groter stede in die Weste van Nederland is hierdie plek 'n oase van rus op Sondae. Ons sal hom vrae stel hoekom daar baie groot kerke gebou word terwyl in andere dele van die land juis Godshuise afgebreek word. (ns: Elspeet is 'n dorp wat lê in die munisipaliteit Nunspeet op die Noordelike Veluwe in de Nederlandse provincie Gelderland. Hierdie dorp het sowat 4398 inwoners.(2012)

"Meneer van Ark we schreven het reeds in de inleiding. Elspeet is op zondagen een oase van serene rust, terwijl in de grote steden er grote bedrijvigheid heerst op die dag. Ook worden daar zeer veel kerken afgebroken of krijgen een andere (wereldse) bestemming. Dit in tegenstelling met Elspeet waar juist zeer grote kerkgebouwen nodig zijn om de plaatselijke bevolking van dienst te kunnen blijven zijn. Kunnen we stellen dat waar de Zondag als een gewone dag wordt beschouwd een zekere mate van wanorde het gevolg is?"


"De orde die God ons gegeven heeft wordt dan verstoord. Hij heeft Zelf gezegd; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, nog uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is. (...) daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven. Als de Schepper, die noch moede nog mat wordt gerust heeft na het scheppen van hemel en aarde zouden wij dan ongehoorzaam zijn aan zijn gebod?"

"Medio september 2009 werd er begonnen met het bouwen van de Hersteld Hervormde Kerk. We hebben ons laten vertellen dat de oprichting hiervan pure noodzaak was omdat de Protestantse Kerk Nederland het woord van de HEERE niet meer zo serieus nam. Is dit juist?"

"In 2004 is de Ned. Herv. Kerk gefuseerd met tal van andere kerken die samen de Protestante Kerk in Nederland vormen.  Onze belijdenisgeschriften die gefundeerd zijn op Gods woord kwamen onder druk te staan. Dat deed ons pijn en verdriet. Wij hebben gemeend hierin niet mee te kunnen gaan omdat Gods woord hiermee geweld word aangedaan".

"Op 12 mei 1954 werd in Ede de Nederlandse Vereniging tot Bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging opgericht. Dit gebeurde eigenlijk uit nood, omdat in de jaren vijftig ook al gemorreld werd aan de dag des HEEREN. Hoe werd een en ander in uw dorp ervaren?"

"Ik moet u zeggen dat, dat alles voor mijn tijd was en dat ik daar weinig van meegekregen heb. Wel zijn we blij dat deze vereniging zich inzet voor het behoud van de zondagsrust en zondagsheiliging". 
bakker piet
"Deze vereniging wijst gemeenten die menen om op de eerste dag van de week activiteiten te moeten houden op het belang om de zondag in ere te houden omdat deze nu eenmaal een aparte status verdiend zoals in de bijbel reeds werd aangegeven. Ook geeft zij sedert enige jaren zelfklevers uit om op brievenbussen te plakken om zo aan te geven dat men op zondagen geen post wenst te ontvangen. We nemen aan dat deze klevers in Elspeet en naaste omgeving niet nodig zijn?"

 

"Gelukkig hebben we deze klevers niet nodig. We mogen hier, als gemeenschap, nog één zijn als het gaat om de zondagsrust. Als het gaat om de zondagsheiliging kunnen we alleen maar zeggen; was dat er maar meer. We leven in een gebroken wereld met een zondig hart. Gods woord zegt het zo treffend; Er is niemand die God zoekt. Ook in Elspeet niet... Het is een wonder als God de zondaar opzoekt en hem schuldig stelt zodat de ziel gaat hunkeren naar de gemeenschap met Hem. Als die gemeenschap er mag zijn, is het sabbat, dan is er rust, dan mag verlangt worden naar de eeuwige sabbat".


"Na de op 21 maart gehouden gemeenteraadsverkiezingen bleek dat de Staatkundig Gereformeerde Partij haar 7 zetels heeft weten te behouden. Is de positieve invloed van deze partij merkbaar in uw dorp en op welke vlakken komt dit tot uiting?"

 

"Enerzijds is dat merkbaar, anderzijds zie je ook hoeveel aanvallen hierop gedaan worden. De satan zit niet stil, hij heeft kleine tijd en grote macht (Openbaring)".

"Heeft de samenstelling van de gemeenteraad ook zijn weerslag op hoe aan de dag des HEEREN vorm dan wel invulling wordt gegeven?"


"De christelijke partijen maken zich hier zeker sterk voor".

"Vorig jaar , toen we uw dorp bezochten, viel ons op hoe vriendelijk en hartelijk de mensen waren. Zo konden we bij Bakker Piet,  gelegen tegenover de Protestantse Kerk van Nederland genieten van een heerlijk kopje koffie met een dito versnapering. Zou deze mentaliteit met de wekelijkse kerkgang van doen hebben?"

"Ik denk dat het vooral te maken heeft met het feit dat de meeste mensen in Elspeet elkaar kennen. De sociale controle is groot. Er wordt nog naar elkaar omgezien dat geeft een vertrouwde en gemoedelijke sfeer. Daar komt bij dat de mensen hier de Bijbelse waarden en normen meekrijgen, wat overigens niet betekend dat daar in alles naar gehandeld wordt".

"Tijdens ons bezoek in oktober 2017 zagen we hoe gedisciplineerd de inwoners waren naar elkaar, maar ook in het verkeer. Kunnen we dit terugvoeren op het bloeiende christelijke leven?"

"Ook dat heeft voornamelijk te maken met het gemoedelijke karakter van Elspeet. En dat we hier zondags horen dat we onze naaste lief moeten hebben als onszelf zal zeker ook de week mee ingaan".

"Hoeveel Godshuizen telt Elspeet in totaal en welke zijn dit?"

"In Elspeet zijn vijf gemeenten te weten de; Protestantse Kerk in Nederland, Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente in Nederland, Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk".

"We danken u hartelijk voor uw medewerking en wensen u Gods rijke zegen toe op uw werk".

"Graag gedaan. Wederkerig Gods zegen en nabijheid toegewenst".

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie