1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6407067

Besoekers aanlyn

Ons het 23 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

SY BEELD IN MY LEWE

BybelGénesis 1:1-31

En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape. (:26&27).

Nadat God die aarde en alles daarop geskape het, het Hy besluit om die mens te skape. Hy sou hierdie mens aanstel om heerskappy te voer oor die werk van Sy Hande. En soos alles wat deur God geskape is, was die mens as geskape wese ook goed.

God het eintlik die beste vir laaste gelos en die mens as die kroon van die Skepping geskape. Na die beeld van God is die mens geskape. Ons kry hierdie bevestiging in n hele aantal verdere Skrifgedeeltes sodat daaroor geen twyfel sou bestaan nie. DIT is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskape het, het Hy hom gemaak na die gelykenis van God. (Gén. 5:1). Hy wat die bloed van n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word; want God het die mens na sy beeld gemaak. (Gén. 9:6).

Wanneer ons na die aarde rondom ons kyk en ons sien die hartseer, ellende, bedrog, verwoesting, oorloë en dergelike dinge dan wonder ons oor hierdie waarheid uit die Woord. Ons ken God tog uit Sy Woord as n God van orde, versorging, omgee, liefde, wysheid, vrede, almag, raad, sterkte, verlossing en genesing. En dit verwar ons soms en maak dit moeilik om hier die kloutjie by die oor te kry. As ons dan na hierdie beeld van God geskape is wat hier geskets is, waarom lyk dit wat onder ons heerskappy geplaas is dan soos wat dit lyk? Die antwoord hierop sal ons uit Génesis 3 vind. En dit is dat die mens deur gehoorsaamheid aan die Satan toegelaat het dat die beeld van God in hom verduister word. Wanneer ons die insettinge en verordening van God in twyfel trek omdat ons ons eie sin en wil in die vlees wil navolg, is dit ten koste van ons regskapenheid na die beeld van God! Kyk, net dit het ek uitgevind: Dat God die mens reg gemaak het, maar hulle het baie slim planne gesoek. (Pred. 7:29).

n Ware besef van dit wat my ongehoorsaamheid aan God veroorsaak, nl. dat dit Sy Beeld in my skend, sal enige gelowige diep in die hart ruk. Die besef dat jou ongeregtigheid jou gemeenskap met die lewende God ontneem, sal jou selfs tot moedeloosheid bring wat Paulus namens ons uitstekend in Romeine 7:24 verwoord: Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood! Maar tog het Paulus ook die antwoord geken wat tot sy redding sou wees uit hierdie ellende. Ek dank God deur Jesus Christus, onse Here! (:25).

Dit is hierdie Jesus Christus wat van God uit die hemel neergedaal het om die beeld van God wat deur die sonde in ons geskend is te kom herstel. Dit is Hy wat in gehoorsaamheid aan God na die aarde gekom het om die sonde te veroordeel in die vlees en die volle prys daarvoor te betaal sodat ons in n nuwe verbond met God kan staan om Hom in die gees te dien. Op hierdie wyse word ons verhouding met God herstel en kan ons vorder op die pad van heiligmaking waarin Sy Beeld weer al duideliker in my lewe sal verskyn. Ten einde laasgenoemde te laat gebeur, moet ek eers my eie wil en my eie sin wat deur die begeerlikheid van die vlees ten gronde gaan kruisig sodat ek met die nuwe mens oorklee kan word. Hierdie nuwe mens wat deur die Gees van God op die pad van heiligmaking gelei word staan teenoor die oue mens wat deur die begeerlikheid van die vlees op n dwaalweg was. Die ou mens het gesoek om sy eie wil en begeerte te bevredig, maar die nuwe mens wat deur die Gees van God gelei word, soek daarna om God te ken en Sy wil te volbring. ...omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper, (Kol. 3:9&10).

Mag die begeerte in ons harte om die beeld van God in ons lewens te herstel in my en u al groter word. En my wens is dat hierdie begeerte onder ons ganse volk sal uitkring sodat ons geroepenheid deur God en ons verantwoordelikheid teenoor Hom hier aan die Suidpunt van Afrika weer vir ons opnuut duidelik sal word. Ja, so duidelik dat dit ook ons eie strewes van eiesinnigheid sal oorweldig, want dan sal ons waarlik n volk wees deur wie Sy Naam verheerlik word omdat Sy Beeld deur ons duidelik in mekaar gesien kan word!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie