Afrikaner

DIE PAD NA VOLKSEENHEID

Adv Strijdom se laaste vergadering in PretoriaAVP MEDIAVERKLARING 2018

  1. Die Afrikanervolksparty spreek sy meegevoel uit oor die kankerfenomeen wat nou ook mnr. Paul Kruger van VVKfaam getref het. Ons bid hom en sy gesin geloof, hoop en liefde  toe. Daar is geen plaasvervanger vir geloof nie en God se Woord sê die hoop beskaam nie! MARKUS 16:18 slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word.
  2. Wat die ANB, VVK , die BAV , die AWB en die HNP betref, glo en aanvaar die die AVP dat daar opregte en welmenende Afrikaners is wat werklik opreg bedoel om vir die Afrikanervolk se vryheid ‘n bydrae te maak in die lig van jarelange stryd wat op die oogaf niks opgelewer het nie. Aan hulle wil ons sê: Daar is nie kortpaaie in die politiek nie! Bly by die beginsels wat ons gedien het sedert 1948 tot en met die moord op dr. H.F. Verwoerd. Dit was die afwyking daarvan waar die oorsprong van ons huidige ellende te vinde is en die voortsetting daarvan wat besig is om nou  ook Europa  te gronde te rig!
  3. Afrikaners binne die VF-Positief en selfs in die DA wat daar betrokke is bloot omdat hulle dink dat daar in daardie beleidsrigtings heil vir ons Afrikanervolk te vinde is, pleit die AVP: keer terug na die beginsel van Nasionalisme. Die pad waarop u u nou bevind was al by herhaling deur die geskiedenis as verkeerd bewys. Keer terug na u God, na u Volk en na uself!
  4. Aan die aanhangers van die “Boerekonsep” in teenstelling met die “Afrikaner” sowel as die “Israelwaarheid”- “Dogters van Sion” en ander gelowige Afrikaners wat mekaar verwerp, verguis, beledig en afkraak. Ons hemelse Vader het ruimte gelaat vir verskil van mening, nie vir ongeloof, veelgodery of afgodery nie! In ons huidige verdeeldheid moet geeneen van ons “faksies” hoé reg so ‘n faksie nou ookal oortuig is dat juis húlle Godsdiens reg is en al die ander verkeerd, deur God geseën sal word nie. Géén huis en/of koninkryk wat verdeeld is sal bly staan nie sê God’s Woord! Ons behoort per slot van rekening almal aan één Afrikanervolk waarbinne ons God moet dien, al is dit dan elk op sy eie manier! Die verdeelde Suid Afrika én Afrikanervolk is in sak en as as gevolg van ons afwyking van die beginsel van Nasionalisme wat ons volk bymekaar gehou het, ten spyte van verskille op ander gebiede as die politiek!
  5. My betoog is nie om ‘n godsdienstige debat te ontketen nie! Bloot om ons Afrikaners te verenig op politieke gebied. Een volk van siel en sin, innerlik van dieselfde politieke oortuiging, geanker in dieselfde beproefde beginsels. Vermy geheime organisasies, vermy onderhandelaars wat Afrikaners se heil by ons vyannde of internasionale magte en kragte, of in volkstate, of in nasiebou op geïntegreerde basis probeer verkry. Ons is ‘n Godsvolk! Dit is waar ons heil setel!
  6. Orania en Kleinfontein was en is voortreflike inisiatiewe. Die Afrikanervolk se vryheidsoplossing sal egter nie daar bereik word nie. Hierdie land is óns land! Indien ons nie instaat is om onsself in hierdie Godgegewe erfenis te handhaaf nie, het ons geen bestaansreg nie! Laat 2018 die jaar wees waarin ons oorgeblewe Afrikaners as ‘n Gideonsbende verenig tot verstomming van die wêreld in gehoorsaamheid aan die Woord van ons hemelse Vader! Wat nou vir u onmoontlik lyk is vir Hom soos om water in wyn te verander! Die voorwaarde is gehoorsaamheid aan die riglyne uit SY Woord!

 

Danie Varkevisser

 

Leier Afrikaner Volksparty