1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6512604

Besoekers aanlyn

Ons het 18 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

WEES ‘N NAVOLGER VAN GOD

BybelEfésiërs 5:1: ”WEES dan navolgers van God soos geliefde kinders;”

“Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is.” (:17). Dit word algemene praktyk in ons onseker samelewing dat ‘n saak eers begryp moet word alvorens dit geglo kan word. Dit is natuurlik van kardinale belang dat ‘n mens alle sake deeglik deurdink en ondersoek voordat ‘n besluit in enige verband gemaak word. Ons moet egter oppas om nie in ons geloofslewe toe te laat dat rasionaliteit ons geloof oorskadu nie. Ek sê nie vir een oomblik dat ‘n mens irrasioneel moet optree in die geloof nie, maar dat daar wel ‘n gesonde balans gehandhaaf moet word.

Ons word menigmaal gekonfronteer met besluite in die lewe. Ek moet die keuse maak tussen die een en die ander, maar my grootste bekommernis is dat ek die verkeerde keuse sal maak. Die harde realiteit van keuses is dat slegs die keuse wat gemaak word se gevolge aan my bekend raak terwyl die keuse wat nie uitgevoer is nie, ‘n blote gedagte bly. Daar is soveel mense wat hul lewens by hul laat verbygaan terwyl hulle treur oor moontlike verkeerde keuses wat hul in die verlede gemaak het.

Die wonderlike versekering wat elke ware gelowige kind van God het, is die feit dat ons onsself tot ons hemelse Vader kan wend om leiding. Ons moet egter versigtig wees om nie die wanindruk te ontwikkel dat die weg waarop God ons lei altyd net vol maneskyn en rose is nie. Ons kan egter verseker weet dat Hy elke tree van daardie pad voor ons uitloop om die weg vir ons te baan. Ons moet verstaan dat ons gedagtes vir ons eie lewens baie kleiner is as die gedagtes wat God vir ons koester. “Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die HERE.” Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes.” (Jes. 55:8&9).

Ons is menigmaal geneig om onsself só blind te staar in die keuses wat ons vleeslike bestaan beïnvloed dat ons heeltemal vergeet van die invloed wat dieselfde keuse in ons geestelike lewe sal hê. Ek kan dus bid dat God aan my die nodige leiding sal skenk in ‘n besluit rakende ‘n saketransaksie wat ‘n groot invloed op my besigheid sal hê. Wanneer ek die “verkeerde” besluit maak, kan dit voel asof ek God wil blameer dat Hy nie aan my die regte leiding gebied het nie. Wat ek dalk nie besef nie, is dat die weg waarvan Hy my weerhou het dalk ‘n geestelike redding vir my siel beteken het. Sê nou net dat die suksesvolle beklinking van ‘n baie groot transaksie van my ‘n gierigaard sou maak, sou dit beteken dat ek geen deel in Sy Koninkryk sou hê nie. “Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, wat ‘n afgodedienaar is, ‘n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie.”   (:5)

Ons moet egter ook nie die wanpersepsie van God by ons laat ontstaan dat Hy slegs langs weë van teëspoed te vinde is nie. Ek dink dat enige ware gelowige kan getuig van die nabyheid van God wat hul ervaar het, ook ten tye van groot voorspoed, mits hulle deeglik bewus was dat die voorspoed nie deur hul eie werking teweeggebring is nie, maar deur die seënende Hand van God. “Die HERE is die deel van my erfenis en van my beker; U onderhou my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi.” (Ps. 16:5&6).

Die satan is vandag geweldig besig om God se koninkryk te probeer vernietig. ‘n Baie effektiewe wapen wat deur die satan ingespan word, is om mense teen God in opstand te bring. Wanneer ek voor ‘n keuse in my lewe te staan kom en God probeer voorskryf in plaas daarvan om na Sy Wil in hierdie verband te vra, moet die gevaarligte alreeds vir my aangaan. My eie mag nooit vir my belangriker as God se Wil vir my lewe wees nie. “...My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan; nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil.” (Matt. 26:39). Laasgenoemde sal beteken dat ek opstandig sal raak wanneer God nie aan my eise voldoen nie. Wanneer ek myself egter in onderdanigheid aan Sy Wil onderwerp, sal ek ‘n getroue dienskneg van God wees wat daarna soek om Sy Wil te volbring. Dit is dan wanneer ek eerder sal soek na wat die Here welbehaaglik is as dit wat ekself wil hê. “En beproef wat die Here welbehaaglik is;” (:10). Wanneer ek op hierdie lewensweg wandel, kan ek mos oortuig wees daarvan dat ek besig is om die koninkryk van God te soek en te dien eerder as my eie “aardse koninkryk”.

Ons sien in ons eie Afrikanervolk die wrange vrugte wat opgelewer word van mense wat nie na die Wil van God vra alvorens hul besluite neem nie. Ons sien hoedat mense leef asof hulle God nie nodig het nie. Ons sien dit in kinders wat verkeerde lewensweë inslaan en verkeerde besluite maak omdat ouers nie hul kinders in die vrees van die Here grootgemaak het nie. Dit was vir ouers belangriker om hul kinders te behaag en ter wille te wees as om God te behaag en dan kan hulle nie verstaan dat hulle kinders hul diep teleurstel nie. Ons sien jongmense, maar tog ook ouer mense, wat geen ontsag het vir die huwelik as ‘n heilige instelling deur God nie. Dit is dan ook vir mense onverstaanbaar dat hulle soveel hartseer moet verdra en hulle kan God nie sien as ‘n liefdevolle God wat soveel hartseer in hul lewens veroorsaak nie. Besef hierdie mense dan nie dat hulle nie ‘n deel het in die koninkryk van God nie en dat dit juis die rede is waarom hulle nie Sy liefde kan ervaar nie?

Ons sien hoedat sakelui en ook landbouers die Sabbat as instelling deur God ontheilig, Geloftedae skend en geen ontsag en eerbied vir God in hul handeling toon nie, maar in gierigheid onverbiddelik jaag na die vervulling van vleeslike behoeftes. Wanneer die bankrekening leegloop, wil diegene in hordes optrek om biddae te hou – dan vra ek jou vir watter god daar gebid sal word? Is die woorde van God in Ps. 50 nie duidelik dat Sy kinders Hom mag aanroep in die dag van benoudheid, maar dat Hy van hulle eis om Hom te eer nie? “Offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste; en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.” Ps. 50:14&15.

Ek en u moet dan ook die besluit in ons lewens maak of ons God wil navolg in Sy volmaakte weg vir ons lewens en of ons die wêreld met sy vleeslike begeerlikhede en hartstogte wil navolg. “Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; ...” (1 Thes. 4:3). Dat ons nie op altweë tegelykertyd kan loop nie, word vir ons in geen onduidelike taal gestel in Jak. 4:4: “Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan ‘n vriend van die wêreld wil wees, word ‘n vyand van God.”

Ek kan u nie die ewige Saligheid inlei nie. Daar is maar een Leidsman wat hierdie volmaakte lewensweg ken en aan elke ware gelowige die leiding op hierdie weg wil bied. Ons moet hierdie saak egter nie vir een oomblik ligtelik opneem nie, maar deeglik bewus wees van die onverdeelde trou wat God van Sy kinders eis op hierdie weg van die lewe. “Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges!” (Jak. 4:8). Dit is dalk ook vandag vir my en u tyd om die besluit te neem om ons gesindheid (harte) te suiwer om aan Jesus die ereplek in ons lewe te gee as Leidsman en Koning in nederige onderdanigheid aan Hom. Hierdie besluit van ons moet ons ywerig opvolg met werke (hande) wat vrug dra wat by ons bekering tot Jesus Christus sal pas. Mag ons eie sondige begeertes vir ewig begrawe word in Sy dood en ons saam met Hom opgewek word in ‘n nuwe lewe as getroue volgelinge wat toegewyd aan Hom, leef!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie