1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6261969

Besoekers aanlyn

Ons het 89 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

VLAAMS BELANG HET VAN MEET AF GEWAARSKU

ROELAND VAN WALLEGHEMMNR. ROELAND VAN WALLEGHEM "TOE ONS DIT VOORSTEL WAS ONS RASSISTIES".

Geagte leser. Ons het 'n insiggewende vraaggesprek met mnr Roeland van Walleghem. 'n Man wat al jare veg vir Vlaandere en die Vlaamse taal. Hy het deelgeneem aan talle protesdemonstrasies en ook tans bly hy hom verset teen die reënboognasie.

"Meneer van van Walleghem om maar met de actualiteit te beginnen. De Belgische regering neemt thans vergaande maatregelen om kwaadwillende moslims achter slot en grendel te zetten. Toen echter Vlaams Blok en later Vlaams Belang veel minder ingrijpende maatregelen voorstelde werden deze weggehoond als zijnde xenofoob en islamofoob en wat niet al. Denkt u dat we hier kunnen spreken van het bekende meten met twee maten?"
"Ironie aan heel het verhaal is dat het Vlaams Blok voor de rechter moest verschijnen voor standpunten die de huidige regering nu wil doorvoeren en/of al doorgevoerd heeft. Nog meer ironie is dat de partij gevonnist werd op basis van ‘vermeende’ inbreuken op de racismewet Moureaux, de socialist die van Molenbeek een puinhoop heeft gemaakt en die vandaag met de vinger wordt gewezen. Wat zei Bredero ook alweer!

Het beruchte en verguisde 70-punten programma werd bijna in zijn totaliteit overgenomen, ze komen zelfs punten te kort komen, om het met enig zin voor humor te zeggen. Omdat het Vlaams Blok/Belang begin de jaren 2000 enorm groeide werd heel de vreemdelingenproblematiek afgedaan als demagogie van een stelletje beroepsracisten. 

Door er niet over te spreken dacht men het probleem te verdoezelen en het VB de wind uit de zeilen te halen.

In de leugenpers  - anderen zijn in Vlaanderen amper te vinden - en bij de kleurpartijen werd het als demagogisch en racistisch voorgesteld. Als reactie kwamen dan allerlei pamperwetten die vreemdelingen nog meer voordelen gaven. Denken we maar aan de snelbelgwetten, die zelfs criminelen de Belgische nationaliteit bezorgden, enz. Duizenden vreemdelingen werden belg met ‘een vodje papier’. Het werd kiesvee voor de rode en groene partijen. De gevolgen zijn desastreus.

"Is er al bekend gemaakt wat de regering concreet wil bereiken om de zogenoemde Syriëgangers te ontmoedigen om af te reizen?"

"Dit land gaf al fortuinen uit aan wat ze preventie en inburgering noemen. Liesbeth Homans van de N-VA gaf onlangs te kennen dat ze nog meer moskeeën wil subsidiëren. Een dag of twee na haar uitspraak raakte bekend dat de imam van een Antwerpse (gesubsidieerde) moskee naar Syrië is vertrokken.

Men ging, en gaat er nog van uit, dat radicalisme en criminaliteit met kansarmoede gepaard gaan en gingen. Buitenlandse studies bewijzen het tegengestelde. Professor Xavier Raufer van de Parijse universiteit bewijst wit op zwart dat de armste departementen van Frankrijk, landelijke gebieden zijn waar amper vreemdelingen wonen en de mensen over de minste centen beschikken. Het gaat dan over Le Cantal en La Creuse. Criminaliteit is er amper te bekennen. In dit land zijn daar geen studies over, althans dat beweren ze.

 

Het probleem is dat ze niet willen inzien dat de islam niet verzoenbaar is met onze democratieën. Het is juist door onze manier van leven dat islamitische jongeren ‘radicaliseren ‘(zo noemt het regime dat). De sociale voordelen (uitkeringen allerlei) nemen ze er graag bij, maar onze waarden en normen haten ze gewoon. Onze vrouwen mogen niet vrouwelijk zijn en onze alcohol en voeding stoort hen. Ze kunnen geen gelijkwaardigheid tussen de geslachten aanvaarden. Kortom, ze horen hier niet thuis. De imams, met de koran als leidraad, zorgen ervoor dat die achterlijke beleving  haaks staat op onze beschaving. En nu, wanneer het kalf verdronken is, mogen zogenaamde teruggekeerde ‘Syriëstrijders’  voor de klassen gaan uitleggen wat hun beweegredenen waren. Men kan dat amper nog een normaal land noemen.

 

"Pronken degenen die met deze voorstellen komen nu met andermans veren?"

"Vele van de huidige N-VA kopstukken zijn destijds bij het VB voor een jobke komen aankloppen. Voornamelijk zij die vandaag sleutelposities in de partij en regering bekleden. Hun eisen waren van die orde dat ‘getrouwen’ van het VB op de lijsten zouden moeten wijken voor de aankomende opportunisten. Daar werd gelukkig niet op ingegaan. En ik garandeer u, het waren niet de eersten de besten. Natuurlijk willen ze nu pronken met het  (deels) geëffend pad dat het VB voor hen maakte. Anderzijds is het VB - weliswaar gekrompen – nog altijd een waakhond waarmee de N-VA wel rekening dient te houden. Gelukkig maar !


"Iets van een andere orde. Bij de voorgaande verkiezingen hebben velen gemeend om op de N-VA te moeten stemmen. Wat zou de beweegreden zijn geweest van die stemmers?"

"Daarvoor zijn er volgens mij meerdere redenen. Het is de ziekte van vele partijen die groot worden. Om te beginnen werden vele opportunisten (verruimers werden ze genoemd) aangetrokken. Ik ga geen namen noemen, ze zijn voldoende gekend. Neem nu het voorbeeld van de geschorste Brusselse commissaris - er werden miljoenen in zijn campagne gestopt – die door de partij werd opgevangen. De man verliet na een tijdje de partij en stichtte met een andere overloper zijn eigen partij, Brusselse Democraten, als ik me niet vergis. Dat leverde hen maandelijks veel geld op dat ze niet meer aan het VB dienden over te maken (secretariaatskosten, afdrachten, enz). Dan was er natuurlijk het onophoudend geruzie en gekibbel tussen de kopstukken. De pers heeft daar gretig misbruik van gemaakt.

De hechte vriendschap, de solidariteit en het schouder-aan-schouder gevecht – de sterkte van het VB – kreeg daardoor een ferme knauw, dat ook door de kiezer werd aangevoeld. Natuurlijk was er ook de kiezersvermoeidheid die zijn/haar partij nooit een uitvoerend mandaat zag toebedeeld. Het Cordon Sanitaire wierp uiteindelijk vruchten af.  De media heeft er ook alles aan gedaan om het VB te verguizen en de N-VA groot te maken (denken we maar aan alle mogelijke TV-spelletjes die BDW groot maakte).Maar misschien moest ook het discours van het VB – zeker niet de inhoud – bijgesteld worden.


"Zouden ze weer terugkeren en N-VA de rug toekeren nu ze zien dat hun stem een verloren stem is geweest?"

“Stilaan vallen de maskers af.

Eerst en vooral draait de Xerox bij N-VA op volle toeren. Anderzijds blaast de N-VA op alle standpunten warm en koud. Ook het samenraapsel, wat ze toch zijn, zorgt vroeg of laat voor spanningen. Er zitten in de N-VA overlopers uit alle partijen. De uitspraak van Kamervoorzitter Bracke (Actua TV) waarin hij zegt liever een loketbediende met een hoofddoek te zien dan eentje met een truitje met ‘eigen volk eerst’, zegt toch veel. Zeker bij de gewezen VB kiezers. En dan spreken we nog niet over het verraad met betrekking tot de Vlaamse onafhankelijkheid. Het tij zal nog sneller kunnen keren dan we denken. In Frankrijk had het Front National met hetzelfde fenomeen te maken: Sarkozy, een light versie van het FN. De man ging met een hoogdrukreiniger (Kärcher) het schorremorrie uit de randgemeenten verwijderen. Daarvan kwam niets in huis. De FN kiezer gaf Sarkozy een kans, geen tweede. Als de peilingen uitkomen – wat ik verwacht – haalt het FN volgende zondag (6 december) een monsterscore."Dachten ze op deze wijze wellicht het beruchte cordon te kunnen omzeilen?"

"Het enige waarin de N-VA eerlijk is is dat ze er vooruit komen dat ze graag aan de vleespotten zitten. Ze noemen zichzelf een conservatieve beleidspartij. Het heeft er even moeilijk uitgezien voor de N-VA. Herinner u hoe sommige excellenties bij hun eedaflegging hun verleden verloochenden en zich verontschuldigen voor hun daden van vele jaren terug. De vernedering – zich moeten verontschuldigen voor het gekrijs van een hysterische Onkelinx – was totaal. Pijnlijk moment. Voor een cordon sanitaire rond de N-VA is het volgens mij te laat. Waarom zouden ze dat trouwens doen? De N-VA doet toch  alles om het belgisch regime te behagen, zowel communautair als multicultureel!

"Hoe denkt het Vlaams Belang deze kiezers weer terug te kunnen winnen?"


"Och, ik denk dat de jonge ploeg rond Tom Van Grieken dat uitstekend doet. Bovendien kunnen ze blijven rekenen op de steun van door’winterde’ ( J) politici. De verkiezingen zijn trouwens nog niet voor morgen. Ze hebben dus voldoende tijd om zich voor te bereiden. Zoals meestal komt het origineel altijd terug boven. De Vlaams-nationalistische kiezers die ons hebben verlaten komen zeker voor een deel terug. De communautaire problematiek - zo gevoelig in Vlaanderen – is door toedoen van de N-VA volledig van het toneel verdwenen. Bovendien zijn de maatschappelijke problemen die de partij jaren lang op de agenda plaatste, nog actueler dan ooit. De kiezer zal dat honoreren. De peilingen gaan trouwens al de goede richting uit. In 2019 zie ik terug een Vlaams Belang met een percentage van 10 à 15%.


"Misschien kunt u iets vertellen over uw werk tot heden  Wat doet u allemaal en wat heeft u reeds gedaan?"


"Sinds midden de jaren ’60 van vorig eeuw ben ik actief binnen de radicale Vlaamse Beweging. Partijpolitiek gezien was dat eerst bij de Volksunie en later bij het Vlaams Blok/Belang. Daarnaast was ik ook bij de VMO aangesloten. Na een pijnlijk verkiezingsincident in 1970, waarbij een dode viel,  zat ik drie maanden in voorhechtenis. Al snel bleek dat wij geen schuld hadden aan het overlijden van de FDF-militant, die aan een hartfalen overleed. Maar door de perceptie moesten we toch gestraft worden. Bij het eindarrest voor het Hof van Beroep kreeg ik vijf maanden, waarvan de voorhechtenis effectief. Beroepshalve was ik zaakvoerder van een zuivelbedrijfje dat voornamelijk gericht was op de Brusselse Horeca en bakkerijen. Politiek  was ik opeenvolgend voorzitter van het Vlaams Blok van het arrondissement Brussel, senator (1991), Vlaams en Brussels volksvertegenwoordiger (1995). Vandaag de dag houd ik me bezig in de marge van de partij, schrijf ik culinaire stukjes voor een Vlaamsgezind maandblad en meer politiek gerichte bijdragen voor Rechts Actueel,voornamelijk over Frankrijk. Verder ben ik nog al actief in de sociale media en verzorg ik een blog.

"Dan over de situatie in Zuid Afrika. Wat is uw gedacht hierover?"

"Men oogst wat men zaait, zegt men weleens. Zuid-Afrika, ooit het meest welstellende land van Afrika, werd door het linkse ‘wereldgeweten’ naar de afgrond gebracht. Er was alles wat een natie groot maakt, schitterend onderwijs,  gezondheidzorg,  beperkte werkloosheid, enz. Dat gold voor alle bevolkingsgroepen. Nu zit het land met de meeste HIV besmettingen ter wereld en is de werkloosheid  tot boven de 45% gestegen (bij de wissel bedroeg dat 16%). Het land kampt bovendien met een stijgende bendecriminaliteit, voornamelijk tegen de blanke bevolking gericht . In de index van de menselijke ontwikkeling staat het land nu opplaats 125 in een lijst van 177 landen. De wereldwijde blanke zelfhaat ging zover dat ze liever een communistische zwarte terrorist aan de macht zagen dan een blank regime dat zijn daadkracht ruimschoots hadden bewezen. De val van blank Zuidelijk Afrika was de natte droom van vele soixante-huitards. Het VB heeft Zuid-Afrika altijd gesteund in zijn strijd tegen het communisme, het ANC in dit geval. Mocht het land niet ‘bestuurd’ worden door het zwarte ANC, de wereld zou de schendingen van de rechten van de blanke bevolking aanklagen. Maar nu, het zijn slechts blanke boeren die vermoord worden. Ik heb er geen andere woorden voor: pure schande!Terloops wil ik er u op wijzen dat Philip Claeys, onze VB Europarlementariër in de vorige legislatuur, de plaasmoorde vaak heeft aangeklaagd.


"Waarom is het enkel Vlaams Belang die de Afrikaners steunt in hun strijd tegen het onrecht?"

"Van bij haar oprichting stelde het VB dat Zuid-Afrika een meer dan belangrijke plaats innam. In de eerste plaats door de culturele verbondenheid. Het Afrikaanse volk is immers stamverwant met ons (Groot) Nederlandse volk. Bovendien hebben de blanke inwoners van Zuid-Afrika ook levensrecht en dus ook zelfbeschikkingsrecht. Het VB is altijd blijven hopen dat de Afrikaner gemeenschap zal overleven en niet ten onder zou gaan aan de internationale druk. Het Vlaams Blok/Belang is de enige partij die de blanke gemeenschap ondersteunt. Vroeger waren er in de schoot van Protea ook mensen uit de PVV (Open VLD), CVP (CD&V), en Volksunie actie. Uit partijtucht en opportunisme hebben velen afgehaakt. Opkomen voor de rechten van de blanke Zuid-Afrikaanse gemeenschap is er voor vele angsthazen te veel aan! Racisme, het meest uitgeholde en misbruikte woord van de laatste decennia, is dan nooit veraf.

"Tenslotte. Hoe ziet u de toekomst van de door links gelanceerde multiculturele samenleving. Is deze nog een lang leven beschoren of dooft deze als een nachtkaars uit?"

"Schoorvoetend wordt toegegeven dat de gedroomde multiculturele samenleving  mislukt is.  Maar dat wordt dan onmiddellijk in verband met kansarmoede gebracht. De eerste multiculturele samenleving  - vele Europese buitenlanders  kwamen als gastarbeider naar Vlaanderen – is perfect gelukt. De Italiaanse, Spaanse, Griekse, enz, gemeenschappen hebben zich met glans geïntegreerd . Dat kan niet gezegd worden van bevolkingsgroepen met islam achtergronden.  En geloof me, het zal nooit lukken. Daarvoor zijn de culturele verschillen te groot. Men hoeft geen moeite te doen om vast te stellen dat er meer en meer hoofddoeken in het straatbeeld opduiken. De Islam is de grote rem op de integratie, en dus is de gedroomde multiculturaliteit gedoemd om te mislukken. Of men het nu graag hoort of niet.

"Meneer van Walleghem we danken u vriendelijk voor dit vraaggesprek en wensen u veel heil en zegen op uw werk".

"Ik wens de Afrikaner Volksparty hetzelfde en dank u hartelijk".

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie